INFOGRAPHIC: Hơn 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4

Thứ sáu, 10/06/2022 16:33

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Dưới đây là số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện một cách tự động, theo thời gian thực bởi Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ liên quan đến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến.

20220614-infographic-DVCTT.jpg

TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top