Huyện Mộc Châu tích cực triển khai chuyển đổi số

Thứ năm, 08/12/2022 05:32

Trong năm qua, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng, các phiên họp của UBND huyện, các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ.

anh-1-9.jpg 

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ huyện ủy luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Mộc Châu gồm 47 thành viên, do đồng chí Bí thư huyện ủy làm Trưởng Ban, cơ quan Thường trực là Phòng Văn hóa và Thông tin. Tổ chức họp, thống nhất nội dung, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập 05 tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số hiệu quả; chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn thành lập 110 tổ chuyển đổi số cộng đồng, đôn đốc thành viên tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền các Đề án, Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các báo cáo chuyên đề hàng tuần, tháng của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia chuyển các thành viên Ban Chỉ đạo huyện trên nhóm Zalo để nghiên cứu, nắm bắt. Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, đặt bài, viết bài về chuyển đổi số trên trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Xây dựng chuyên mục “chuyển đổi số” phát định kỳ 01 lần/1 quý để tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thông qua hệ thống phát thanh - truyền hình của huyện; hệ thống loa phát thanh đặt tại các bản, tiểu khu. Xây dựng chuyên mục “chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của huyện để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp tổ theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thí điểm việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La; chỉ đạo các xã, thị trấn cử lãnh đạo và chỉ đạo thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia 03 lớp tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm QLVBĐH VNPT- Ioffice, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số cho các bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Về phát triển chính quyền số: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quy trình xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng (trình - duyệt - ký số - phát hành văn bản ký số) trên phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị. Duy trì sử dụng hiệu quả các hệ thống: phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT - ioffice, hộp thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp tỉnh - huyện - xã, hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, xã, Cổng thông tin điện tử. Duy trì thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với 8 lĩnh vực (tư pháp hộ tịch; đăng ký kinh doanh; tài nguyên môi trường; văn hóa và thông tin, lao động thương binh và xã hội, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, nội vụ).

Triển khai phần mềm một cửa điện tử đến 15/15 xã, thị trấn. Đến nay đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấu hình cho cấp xã được 44 thủ tục trên phần mềm một cửa cấp xã, đang tiếp tục phối hợp thực hiện cấu hình cho các thủ tục còn lại. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức bước đầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng phương pháp scan, lưu bản mềm trên hệ thống máy tính và thực hiện đính kèm trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo ngay khi được đủ điều kiện hoàn thiện đầu tư Hệ thống quản lý thông tin số hóa sẽ nhanh chóng hoàn thiện cập nhật dữ liệu số.

Xây dựng và cung cấp bổ sung 143 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (201 thủ tục) của huyện Mộc Châu lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 5 thủ tục cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp hộ tịch (thủ tục cấp bản sao từ bản gốc; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; thủ tục đăng ký khai sinh; thủ tục đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký khai tử). Ban hành Công văn 2737/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo chỉ tiêu theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 201 thủ tục dịch vụ công trực tuyến  mức độ 4 của huyện Mộc Châu và 5 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực hộ tịch thông qua sự hỗ trợ của nhân viên bưu điện đến tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả thị trấn Nông Trường, xã Mường Sang, xã Chiềng Hắc.

Về phát triển kinh tế số: Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cập nhật và triển khai hóa đơn điện tử; phối hợp với Sở Công Thương và sàn giao dịch thương mại điện tử POSTMART lựa chọn các sản phẩm nông sản OCOP và nông sản an toàn của huyện bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử POSTMART; hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng các phần mềm, thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, laptop, phần mềm quản lý thông minh trong sản xuất, kinh doanh; quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng website riêng để thông tin và quảng bá sản phẩm.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top