Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động

Thứ hai, 26/04/2021 13:54

Ngày 22/4/2021, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 177/HD-CĐTTTT về việc hướng dẫn tuyên truyềnỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021).

ng.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, Thực hiện văn bản số 1793/TLĐ ngày 6/4/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021), Ban Thường vụ Công đoàn TT&TT Việt Nam đã xây dựng Hướng dẫn trong các cấp công đoàn triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 05/4 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.

3. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Về tổ chức thực hiện:

Các công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn và tình hình, đặc điểm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và định hướng chỉ đạo của các cấp ủy đảng để triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm và thiết thực, báo cáo kết quả công tác tuyên giáo hàng năm về Công đoàn đoàn TT&TT Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo Công đoàn TT&TT Việt Nam).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền và Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền trên Trang TTĐT Công đoàn TT&TT Việt Nam kèm theo văn bản hướng dẫn.

1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)
 
2. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!
 
3. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
 
4. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
 
5. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
 
6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
 
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top