Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

Thứ tư, 23/05/2018 09:23

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

20180523-m07.jpg
Ảnh minh họa
 
Dự thảo nêu rõ nội dung đầu tư thực hiện Chương trình. Theo đó, nhiệm vụ đầu tư thực hiện chương trình bao gồm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và xây dựng các khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung.
 
Cụ thể, đầu tư, mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị (bao gồm phần mềm thương mại); đầu tư xây dựng phần mềm nội bộ; đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; đầu tư xây dựng các công trình thuộc khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.
 
Về thứ tự ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Trong điều kiện nguồn lực có hạn nhưng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình rất lớn, các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình nếu chưa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sau phải ưu tiên sử dụng các nguồn lực của Nhà nước để thực hiện các nội dung sau về ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP); xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.
 
Tiếp đến đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung có quy mô, phạm vi cấp Bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương.
 
Điều kiện thực hiện hỗ trợ đầu tư
 
Theo dự thảo, điều kiện thực hiện hỗ trợ đầu tư là: Dự án thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đã được phê duyệt; hoặc dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
 
Đồng thời lựa chọn các địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung.
 
Về nội dung đầu tư: Đối với hỗ trợ đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2013/NĐ-CP: nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết, công tác chuẩn bị đầu tư; giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm hạ tầng giao thông, truyền thông, điện, nước, xử lý môi trường.
 
Đối với hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm Công nghệ thông tin trọng điểm: Ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm ban hành tại Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top