Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Thứ năm, 07/02/2013 10:31

Liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015.

img

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 5/9/2012.

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở bao gồm 3 dự án thành phần:
Dự án 1: Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 1.730 tỉ, dự kiến huy động từ các nguồn: ngân sách Trung ương là 1.170 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 420 tỷ đồng; nguồn huy động hợp pháp khác là 140 tỷ đồng.

Chương trình thực hiện trên phạm vi địa bàn 62 huyện nghèo và 7 huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể danh sách các xã thuộc phạm vi địa bàn thực hiện Chương trình.

Thông tư quy định chi tiết nội dung thực hiện chương trình ở 3 dự án; quy định rõ nội dung chi và mức chi thực hiện các dự án.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2013.

P. Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top