Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ ba, 28/06/2016 13:31

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, liên bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

 
Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư bao gồm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất.

Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Thông tư 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề được hỗ trợ theo chi phí thực tế, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Đào tạo ngoại ngữ được hỗ trợ theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa học;

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết được hỗ trợ không quá 530.000 đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo là 40.000 đồng/người/ngày.

Đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên được hỗ trợ chi phí đi lại 200.000 đồng/người/khóa học; hỗ trợ 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên.

Ngoài ra, người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nếu thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a được hỗ trợ thêm tiền ở trong thời gian đào tạo và tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009.

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC cũng hướng dẫn mức hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực (visa) và chi phí khám sức khỏe. Ngoài ra, người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro được hỗ trợ giải quyết rủi ro theo mức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề

Người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài được hỗ trợ một phần chi phí bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề, đạo tạo ngoại ngữ, mức hỗ trợ bằng 70% chi phí đào tạo của từng khóa học của cơ sở đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 4 thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Người lao động tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ.
 
img
 
Quy trình và thủ tục hỗ trợ phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng thuộc đối tượng hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi người lao động cư trú hợp pháp để được xem xét hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ, cụ thể: đối với người lao động là người dân tộc thiểu số là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân; Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Đối với người lao động là thân nhân người có công với cách mạng là giấy xác nhận là thân nhân người có công với các mạng;

- Bản sao hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động với chủ sử dụng lao động;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp.

Đối với trường hợp người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Bản sao hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động và chủ sử dụng lao động;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, thông tư còn hướng dẫn các nội dung về hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động ngoài nước; quảng bá thông tin về nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài; Xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top