Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn

Thứ sáu, 02/10/2020 20:21

Bài viết hướng dẫn cách cấu hình dịch vụ chứng thực, cũng như cấu hình mẫu chữ ký trong quá trình xừ lý công văn.

20202508-at-ta19.png

Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Ngay sau đó, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp bộ thư viện phục vụ các cơ quan Nhà nước phát triển ứng dụng, tích hợp chữ ký số theo quy định tại Thông tư này.

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn các bước để cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký của thư viện ký số, dựa theo tài liệu của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ. Quý độc giả có thể tải Bộ Thư viện và hướng dẫn tích hợp đầy đủ tại đây​.
 
Cấu hình dịch vụ chứng thực
 
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
Hệ thống cung cấp 02 loại dịch vụ chứng thực đó là: 
 
- Dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA): người dùng cần tích chọn "Sử dụng dịch vụ và nhập vào địa chỉ máy chủ cấp dấu thời gian tương ứng".
 
- Dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến: Tích chọn "Sử dụng dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến" và "Cho phép kiểm tra qua OCSP" khi ký số.
 
Cấu hình mẫu chữ ký
 
Cấu hình cho lãnh đạo ký số phê duyệt công văn
 
Đầu tiên, người dùng lựa chọn tab "Hiển thị chữ ký trên PDF" và lựa chọn "Tạo mẫu mới…"
 
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
Tại cửa sổ hiện thị, người dùng nhập tên mẫu là tên lãnh đạo ký phê duyệt (Ví dụ: Cục Trưởng - Nguyễn Hữu Hùng) với các tùy chọn: loại chữ ký - Mẫu chữ ký cá nhân; hiển thị chữ ký - Hình ảnh; thêm ảnh chữ ký của lãnh đạo với định dạng .png bằng cách bấm chuột phải vảo hình ảnh chữ ký và chọn menu “Thay ảnh khác”. 
 
Với ảnh chữ ký, người dùng cần nhập độ rộng và độ cao của ảnh chữ ký theo đơn vị Points và nhập tên lãnh đạo ký số công văn để tự động tìm kiếm vị trí chữ ký. Cuối cùng, bấm "Lưu" để tạo và lưu mẫu
 
Cấu hình cho văn thư ký số phát hành công văn
 
Tạo mẫu số công văn đi
 
Để tạo mẫu số công văn đi, người dùng cần nhập chính xác tên mẫu (Ví dụ: Số công văn đi) với loại chữ ký là "Mẫu số công văn đi"; hiển thị chữ ký dưới dạng "Thông tin" và cỡ chữ 13. 
 
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
Tạo mẫu ngày công văn đi
 
Sau khi nhập tên mẫu (Ví dụ: Ngày công văn đi), người dùng cần chọn loại chữ ký là "Mẫu ngày công văn đi", dưới dạng hiển thị chữ ký là thông tin và cùng cỡ chữ 13 với số công văn đi. 
 
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
Tạo mẫu dấu tổ chức tương ứng với lãnh đạo ký số công văn
 
Để tạo mẫu dấu cho tổ chức, người dùng cần cấu hình đầy đủ các tùy chọn sau:
 
- Tên mẫu (Ví du: Dấu Cục Trưởng – Nguyễn Hữu Hùng)
 
- Loại chữ ký: Mẫu chữ ký tổ chức
 
- Hiển thị: Hình ảnh và Thông tin
 
- Thay ảnh dấu của đơn vị
 
- Bỏ chọn: Nhãn thông tin, Email, Cơ quan
 
- Độ cao bằng độ cao của ảnh theo đơn vị Points
 
- Độ rộng bằng độ rộng của ảnh và độ rộng hiển thị thông tin chữ ký theo đơn vị point
 
- Cỡ chữ: 8 (Tùy chọn)
 
- Nhập họ tên lãnh đạo ký số công văn
 
Hướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công văn
T.U
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top