Hưng Yên: Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ ba, 09/03/2021 14:33

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20210309-l9.png

Ảnh minh họa

Theo đó, để cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra, bao gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra; tiến hành rà soát, thống nhất số lượng, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp; đoàn thể, hiệp hội; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác thu thập thông tin các loại phiếu điều tra theo quy định; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin cho điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; chuẩn bị hậu cần, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để thực hiện các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra; tham mưu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy trình của Phương án Tổng điều tra đảm bảo chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị đến khi tiến hành Tổng điều tra; phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Tổng điều tra theo đúng quy định.

- Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách chính xác và đầy đủ các đơn vị trực thuộc ngành đang quản lý.

 - Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp mở các đợt tuyên truyền, tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc Tổng điều tra.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời vào phiếu điều tra theo quy định.

 

https://hungyen.gov.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top