Họp hội đồng xuất bản tỉnh Nghệ An

Thứ hai, 08/04/2013 16:16

Chiều 4/4/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng xuất bản tỉnh Nghệ An họp tổng kết công tác xuất bản sách đặt hàng năm 2012, triển khai kế hoạch xuất bản sách đặt hàng năm 2013.

img

Năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện cơ chế đặt hàng theo Thông tư 04/2011/TTLT – BTTTT – BTC, Hướng dẫn liên ngành số 637/HDLN – STTTT – STC về việc “thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước”. Hội đồng xuất bản tỉnh đã tiến hành 2 phiên họp nghe và cho ý kiến định hướng đề tài và danh mục các đầu sách được đặt hàng, trợ giá; Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc xuất bản các xuất bản phẩm đặt hàng, trợ giá đồng thời đã xử lý các vướng mắc, giải quyết dứt điểm nhiều tồn đọng nhiều năm trước.

Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan thường trực và Nhà xuất bản đã bám sát các văn bản quy phạm để định hướng đề tài, thông báo rộng rãi cho các tác giả tham gia đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai sách đặt hàng, trợ giá theo đúng quy trình, đúng tiêu chí và chất lượng được nâng cao; Việc phát hành được tổ chức kịp thời, đúng địa chỉ, không còn tồn đọng. Hội đồng xuất bản đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách đặt hàng gồm 8 cuốn. Đã phê duyệt bổ sung 3 cuốn sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông. Các cuốn sách được in ấn đẹp, nội dung được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, Hội đồng xuất bản đã thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xem xét danh mục sách đặt hàng trong đợt 1 năm 2013 gồm 5 cuốn, lưu ý các sách có nội dung: Tổng kết có tính lý luận các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ 17; Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Tiếp đó các thành viên Hội đồng đã thảo luận Quy chế hoạt động của Hội đồng xuất bản tỉnh Nghệ An.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những kết quả mà Hội đồng xuất bản tỉnh đã đạt được trong năm 2012. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu lên những hạn chế, đề nghị Hội đồng phải khắc phục trong thời gian tới: Đề tài xuất bản sách đặt hàng còn hạn chế; Công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều thiếu sót; Việc triển khai thẩm định lấy ý kiến chuyên gia còn chậm… Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An công bố rộng rãi định hướng nội dung sách đặt hàng để thu hút được các tác phẩm có chất lượng. Đối với Quy chế đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục góp ý bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét phê duyệt.
 

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top