Họp hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ 2 năm 2012

Thứ năm, 11/10/2012 15:50

Sáng ngày 11/10/2012, tại Hà Nội, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức họp lần thứ 2 năm 2012, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã tới dự và chủ trì cuộc họp.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thảo luận và xin ý kiến về vấn đề: Triển khai dự án theo ngành dọc khi xuống địa phương như thế nào để tránh trùng lặp với các hệ thống ở địa phương đang hoạt động hiệu quả…

Được biết, việc triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia bởi nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc không thể triển khai đồng bộ trên cả nước các hệ thống này. Chính vì vậy, nếu các địa phương cứ chờ các ứng dụng chuyên ngành triển khai từ các Bộ chuyên ngành xuống sẽ rất mất thời gian, dẫn đến tiến độ tin học hóa các nghiệp vụ chuyên ngành chậm trễ. Một số địa phương đã chủ động triển khai các hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động chuyên môn, bắt đầu phát huy hiệu quả, mở rộng kết nối. Tuy nhiên, khi triển khai một số hệ thống thông tin chuyên ngành theo ngành dọc, các Bộ chuyên ngành đã yêu cầu các địa phương phải dừng lại các hệ thống đã xây dựng để triển khai các hệ thống theo ngành dọc do các Bộ chủ trì. Điều này gây lãng phí vì các hệ thống tại địa phương đã được đầu tư, đưa vào sử dụng và có hiệu quả, mặt khác làm chậm quá trình tin học hóa của các địa phương vì cứ phải chờ, trong khi tiến độ triển khai các dự án quy mô quốc gia chậm. Cụ thể các địa phương đã phản ánh sự mất đồng bộ này như khi triển khai các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường, hệ thống đăng kí kinh doanh, hệ thống cấp giấy phép lái xe…

Để triển khai hiệu quả các dự án theo ngành dọc tránh bị trùng lặp với các hệ thống đang hoạt động hiệu quả, một số ý kiến đề xuất đã được đưa ra như: Các Bộ chuyên ngành xây dựng và công bố công khai danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành từ Trung ương xuống địa phương; xác định rõ trách nhiệm, phạm vi, tiến độ công việc của các Bộ chuyên ngành và địa phương khi triển khai xây dựng các hệ thống; xác định các giải pháp để kết nối, chia sẻ, sử dụng lại các hệ thống thông tin đang tồn tại khi triển khai xây dựng mới các hệ thống thông tin do các bộ chuyên ngành chủ trì; các Bộ chuyên ngành xác định rõ cơ chế hỗ trợ các địa phương khi triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước để đảm bảo kết nối các hệ thống.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã cảm ơn những ý kiến, kiến nghị quý báu của các thành viên là Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ, những ý kiến này sẽ được Bộ TT&TT tập hợp lại, nghiên cứu sau đó sẽ có phúc đáp tới từng đồng chí về các vấn đề trên…
 

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top