Họp hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước năm 2012

Thứ sáu, 14/12/2012 14:29

Sáng ngày 14/12/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2012. Nội dung chính của phiên họp là báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đồng thời khai trương Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại phiên họp.

Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước (www.cio.gov.vn) thuộc Ban quản lý dự án CNTT Việt Nam – Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi khai trương, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết , sự ra đời của Trang tin điện tử này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền hoạt động của Hội đồng giúp nâng cao vai trò của lãnh đạo CNTT trong CQNN, đồng thời, giúp cho việc trao đổi, chia sẻ những ý kiến đóng góp hay những khó khăn vướng mắc khi triển khai ứng dụng CNTT ở các Bộ, Ngành, địa phương. Thứ trưởng mong muốn các thành viên của hội đồng có ý kiến góp ý để hoàn thiện các nội dung, quy định, quy chế trong hoạt động Trang tin điện tử.

img

Theo báo cáo của Hội đồng Giám đốc CNTT về tình hình thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trong thời gian qua như sau: tỷ lệ cán bộ công chức ở các Bộ, Ngành, địa phương được trang bị máy tính đã gia tăng, các cơ quan đã chú trọng vào việc đầu tư xây dựng các mạng LAN, WAN, Internet nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin trên môi trường mạng; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã hoàn thành triển khai giai đoạn 2 và đã kết nối tất cả các cơ quan trung ương, các Bộ, Ngành, địa phương; Tổng số dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ, Ngành đạt 3.471 dịch vụ, trong đó số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 là 3.437 dịch vụ chiếm 99%, số lượng dịch vụ công mức độ 3,4 là 34 dịch vụ chiếm 1%. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, Bộ TT&TT đã tiến hành thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 cho 25 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 8 tổ chức chính trị - xã hội và 52 tỉnh/thành phố. Trong đó, 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 8 tổ chức chính trị - xã hội, trên 50 tỉnh/thành phố đã phê duyệt jế hoạch giai đoạn 2011-2015. Hằng năm, Bộ cũng đã có công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT và một số văn bản quy định về đầu tư cho ứng dụng CNTT. Nhiều văn bản cấp cao quy định trao đổi văn bản điện tử giữa các CQNN đã được ban hành (Các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của quốc gia, Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng hệ thống email, Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước); tỷ lệ các cơ quan triển khai hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành cao. Cụ thể 90% các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành, địa phương đã trang bị hộp thư điện tử, hầu hết các Bộ đã trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiều Hội đồng Giám đốc CNTT cấp Bộ và tỉnh lần lượt được thành lập theo Quyết định số 1047/QĐ-BTTTT ngày 15/7/2011 và QĐ số 1927/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011.

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động đã triển khai thì còn một số nội dung của Nghị định 64 chưa được triển khai hoặc triển khai chậm; sự quan tâm đối với công tác ứng dụng CNTT ở các Bộ, Ngành, địa phương còn chưa đồng đều, nhiều nơi vẫn coi ứng dụng CNTT là một nội dung thuộc sự nghiệp khoa học công nghệ, từ đó không có sự đầu tư thích đáng cho ứng dụng CNTT; một số tỉnh/thành phố chưa có bộ phận chuyên trách CNTT cấp huyện, chưa có chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ chuyên trách về CNTT…

Tại buổi làm việc, các thành viên của Hội đồng cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề đang được quan tâm như: Lập kế hoạch ngân sách ứng dụng CNTT; Nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho lãnh đạo Bộ, tỉnh; hoàn thiện môi trường pháp lý (sửa đổi, bổ sung Nghị định 64, Nghị định thay thế Nghị định 64); Kiểm tra, thanh tra, đánh giá, giám sát công tác ứng dụng CNTT.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của các thành viên là Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên trách tập hợp lại nội dung và nghiên cứu sau đó sẽ có phúc đáp về các vấn đề trên…

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top