Họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ sáu, 20/05/2016 20:03

Chiều 20/5/2016, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

20160520-m19.jpg
 
Các đại biểu chủ trì buổi họp báo
 
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Trương Minh Tuấn; Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Văn Túy chủ trì họp báo. Tham dự họp báo còn có đại diện các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.
 
Thông báo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết cho đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã và đang chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
 
Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; lập và niêm yết danh sách cử tri được Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay,  tất cả các Tổ bầu cử trong cả nước đều đã tiến hành xong việc cấp phát thẻ cử tri với tổng số 91.476 tổ bầu cử và tổng số cử tri là 69.265.810 người.
 
Việc tổ chức vận động cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trong không khí dân chủ, cởi mở, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử; Không có sự phân biệt, khoảng cách giữa những người có chức, có quyền với những người không đảm nhiệm chức vụ hoặc người tự ứng cử.
 
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng thông tin, trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử đã tiếp nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Hầu hết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được nghiên cứu, xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức bầu cử xem xét, giải quyết. Trình tự xem xét, giải quyết được thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật về bầu cử. Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được đơn thư kiến nghị nào về việc không đồng ý với kết luận trả lời của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố.
 
Công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử hết sức được chú trọng. Các cơ quan được giao nhiệm vụ đã khẩn trương triển khai, nắm bắt địa bàn, theo sát tình hình địa phương, chủ động rà soát giải quyết những vẫn đề an ninh, chú trọng an ninh trật tự tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người.
 
Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp; chú trọng vào việc thông tin cho cử tri về danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu... tạo không khí phấn khởi cho cử tri cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử.
 
Tính đến ngày 20/5, trên cả nước đã có một số khu vực bỏ phiếu sớm thuộc các tỉnh: Bà Rịa- Vũng Tàu, Lai Châu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Trao đổi thêm với phóng viên, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết không khí bầu cử tại các địa phương bầu cử sớm đều phấn khởi, vui vẻ, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện tốt.
 
20160520-m20.jpg
 
Tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, chỉ còn hơn 1,5 ngày đến ngày bầu cử, các địa phương tiếp tục hoàn thành việc tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu (từ 7 giờ sáng đến 19h giờ) bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương; Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng phòng bỏ phiếu ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.
 
Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử, trong đó đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; cử tri không được bầu cử hộ, bầu cử thay cho cử tri khác.
 
Hoàn thiện việc cấp phát bổ sung kinh phí cho những địa phương đặc biệt khó khăn. Làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện thông tin, liên lạc phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử.
 
Các lực lượng tăng cường phối hợp bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động về bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.
 
Trong ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí bộ phận trực thường xuyên để tiếp nhận thông tin từ Ủy ban bầu cử các cấp, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, liên tục định kỳ hai giờ báo cáo một lần về Hội đồng bầu cử quốc gia
 
Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có Báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
 
Ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố gửi Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội kèm theo danh sách những người trúng cử và các loại tài liệu khác có liên quan gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia để lập biên bản tổng kết và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.
 
Cũng tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì họp báo cung cấp thêm thông tin và hướng dẫn phóng viên về thủ tục tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu. Theo đó, Điều 73 Luật bầu cử quy định người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. 
 
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người ứng cử và các cá nhân, tổ chức có liên quan, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có trách nhiệm liên hệ trước với Tổ bầu cử về việc tham dự chứng kiến kiểm phiếu; quan sát quá trình Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu từ vị trí đã được Tổ bầu cử bố trí; tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của Tổ bầu cử; bảo đảm an toàn, trật tự, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo với Tổ bầu cử nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm phiếu.
 
Kết thúc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ mong muốn các phóng viên sẽ phát huy vai trò thông tin tuyên truyền để người dân hiểu quyền và trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước, tích cực tham gia bầu cử để ngày bầu cử thực sử trở thành ngày hội toàn dân./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top