Họp báo giới thiệu Đại hội Đảng XI

Thứ hai, 10/01/2011 21:30

Hôm nay (10/11), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức họp báo, thông báo chương trình Đại hội (ĐH) lần thứ XI của Đảng.

img

Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì họp báo với sự tham dự của  gần 750 phóng viên trong đó có hơn 120 phóng viên nước ngoài.

Theo đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ngay từ đầu năm 2008, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về các công tác chuẩn bị ĐH XI, ĐH các cấp và việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị ĐH XI.

ĐH diễn ra từ 12-19/1/2011 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tham dự ĐH có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn các cơ quan báo chí và nhà báo sẽ phối hợp thật tốt với Trung tâm Báo chí của ĐH lần thứ XI cũng như với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam để đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động cho đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè ở nhiều nước trên thế giới.

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng cho rằng, qua thông tin của báo chí về ĐH lần này sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ rằng, xã hội XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân lao động làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, có nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Nhiều điểm mới trong văn kiện trình ĐH Đảng

Buổi họp báo thu hút gần 750 phóng viên trong đó có hơn 120 phóng viên nước ngoài - Ảnh: Chinhphu.vnTrả lời câu hỏi của báo chí về những điểm mới trong các văn kiện trình ĐH lần này, đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, các văn kiện trình ĐH lần này có rất nhiều điểm mới với tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Ví dụ Cương lĩnh được bổ sung và phát triển trên cơ sở chúng ta đã tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 91, tổng kết những điểm đã được phát triển qua các ĐH Đảng, điểm đặc trưng của xã hội XHCN mà chúng ta xây dựng… đây là những điểm mà trong Cương lĩnh 91 chưa đề cập rõ.

Trong Báo cáo Chính trị hay trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cũng có rất nhiều điểm mới như trong những năm tới sẽ nhấn mạnh rất nhiều vào việc cấu trúc lại, đổi mới mô hình tăng trưởng của nền kinh tế, hướng vào nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cùng với việc phát triển theo chiều rộng thì cần phát triển theo chiều sâu, nhấn mạnh phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển, kết hợp với bảo vệ môi trường.

Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vào văn kiện ĐH, đã được các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc, giao cho các cơ quan tổng hợp tất cả các góp ý của nhân dân qua báo chí, đơn thư gửi đến cơ quan lãnh đạo, ban đảng Trung ương. Công việc này cũng được giao cho các ban giúp việc, tham mưu kiến nghị việc tiếp thu ý kiến và đã báo cáo với Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

Về câu hỏi liên quan quan điểm đổi mới kinh tế và chính trị trong thời gian tới được triển khai như thế nào, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, quan điểm nhất quán của ĐCS Việt Nam là đẩy mạnh đổi mới kinh tế đi trước một bước, đồng thời đẩy mạnh đổi mới chính trị có bước đi phù hợp với mục tiêu là giữ vững ổn định chính trị và tạo ra động lực cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như xây dựng nền tảng chính trị xã hội XHCN mà Việt Nam xây dựng.

Trong thời gian tới đây, đẩy mạnh hơn nữa quá trình CHN-HĐH, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế. Đổi mới chính trị hướng vào đổi mới hệ thống chính trị, sao cho nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước, hoạt động của MTTQ và đoàn thể quần chúng.

Đối với hình thức bầu cử tại ĐH lần này, đồng chí Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng sao cho hiệu quả nhất.

Trong các nội dung chung đó, có đổi mới hình thức bầu cử trong Đảng. Tuy nhiên trong khóa này chưa quy định bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại ĐH. Vừa qua, vấn đề Đại hội bầu trực tiếp Bí thư được tiến hành thí điểm ở 3 cấp, trong đó 10 tỉnh, thành được chọn để bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả cho thấy bước đầu rất tốt, được dư luận xã hội đồng tình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về vấn đề trong thời gian tới hệ thống đa đảng có được thực hiện ở Việt Nam hay không, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khẳng định, ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng. Tại Việt Nam đã có lúc đa đảng khi vào năm 1946 tiến hành tổng tuyển cử lần đầu tiên đã có một số Đảng tham gia. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước chỉ còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc, và bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top