Họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định lưu chiểu điện tử

Thứ sáu, 26/08/2016 22:23

Chiều 26/8, tại trụ sở Bộ TT&TT, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí đã họp và cho ý kiến vào dự thảo Nghị định.

20160826-L4.jpg

Toàn cảnh buổi họp của Bam soạn thảo, Tổ biên tập

Ngày 30/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 931/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Bộ TT&TT được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với các cơ quan báo chí.

Thay mặt Ban soạn thảo, Tổ biên tập, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí đã nêu rõ việc xây dựng Nghị định phải cụ thể hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động đúng pháp luật, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí. Đồng thời, việc xây dựng Nghị định phải dựa trên cơ sở thực tiễn hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí; bổ sung những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động báo chí và quản lý báo chí.
 
Mục đích xây dựng Nghị định này nhằm cụ thể hóa quy định tại điều 52 Luật Báo chí 2016; đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước về báo chí được hiệu quả hơn.
 
Theo dự thảo, Nghị định gồm 3 chương, 13 Điều. Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập bổ sung, hoàn chỉnh Nghị định.  
 
Thay mặt Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đã trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian tới./.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top