Họp Ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật CNTT về dịch vụ CNTT

Thứ năm, 20/08/2009 20:41

Sáng ngày 20/8/2009, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Vụ Công nghệ Thông tin đã tổ chức buổi họp để Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về việc xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật CNTT về dịch vụ CNTT.

img

Mục đích xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật CNTT về dịch vụ CNTT nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động dịch vụ CNTT tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ CNTT trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ theo kịp xu hướng phát triển của các nước phát triển trên thế giới và tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp và quản lý dịch vụ CNTT. Nguyên tắc xây dựng Nghị định là xác định rõ hoạt động quản lý Nhà nước về dịch vụ CNTT tránh chồng chéo hoặc bỏ sót những lĩnh vực trống, đề xuất các điều kiện cung cấp, cơ chế, chính sách, các biện pháp đảm bảo phát triển dịch vụ CNTT. Dự thảo Nghị định có 6 chương, 32 điều với nội dung chính là quản lý hoạt động và cung cấp dịch vụ CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước, biện pháp đảm bảo phát triển dịch vụ CNTT, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Dự kiến thời gian triển khai xây dựng Nghị định đến khi trình Thủ tướng Chính phủ từ tháng 7/2009 đến 12/2009.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top