Họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thứ ba, 31/10/2017 19:59

Chiều ngày 31/10/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, một số Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị chức năng của Bộ TT&TT.

20171101-m1.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu kết luận phiên họp
 
Tại phiên họp, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, trong năm 2017, về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; Văn bản số 1887/BTTTT-THH công bố danh mục hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Chương trình phối hợp số 3035 về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.

Về công tác kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Cục Tin học hoá đã phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường, tỉnh Thanh Hoá và 3 đoàn kiểm tra gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính tại Bộ Công Thương, tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc.

Tại phiên họp, đại diện đến từ Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ giới thiệu một số nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo đó, sẽ xây dựng Hệ thống CNTT một cửa, một cửa liên thông từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm Cổng truy cập tập trung tại Trung ương, mỗi Bộ, ngành, địa phương có một hệ thống cửa duy nhất và tập trung. Đặc biệt, các hệ thống một cửa của Bộ, ngành, địa phương có thể liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau và kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Đại diện của các đơn vị chức năng liên quan của Bộ như: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có các bài trình bày quan trọng, đề cập đến các vấn đề như: Sự cần thiết ban hành các quy định, chính sách về dữ liệu mở (Open Data); Cơ chế tài chính cho công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Cơ chế phối hợp xử lý phần mềm độc hại giữa các cơ quan, tổ chức; Tình hình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định, hoạt động của Ban điều hành trong năm 2017 đã có sự gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ và Ban Cơ yếu Chính phủ.
 
Dữ liệu mở là vấn đề rất mới, là nội dung quan trọng trong nền kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, Thứ trưởng chỉ đạo Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số tiếp tục triển khai nghiên cứu.
 
Thứ trưởng đánh giá cao hai đơn vị phụ trách về an toàn thông tin của Bộ là VNCERT và Cục An toàn thông tin đã làm tốt công tác gắn kết an toàn thông tin với ứng dụng CNTT.
 
Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên của Ban điều hành không chỉ chú trọng công tác tham mưu về CNTT cho Bộ trưởng Bộ TT&TT mà cần có những tiếng nói, đề xuất mạnh mẽ trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top