Họp Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng ISO vào hoạt động của NHNN

Thứ ba, 09/07/2013 10:56

Ngày 5/7/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp.

img

Tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Mục tiêu của việc xây dựng vào áp dụng HTQLCL trên nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thông qua việc xây dựng và thực hiện một hệ thống quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn quốc tế, Các quy trình phải áp dụng bao gồm toàn bộ các thủ tục hành chính và các quy trình nội bộ phục vụ cho quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo, thực hiện các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ cuối năm 2012, Văn phòng NHNN đã tham mưu cho Thống đốc NHNN tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc NHNN. Ngày 8/8/2012, Thống đốc NHNN cũng đã có Quyết định số 1563/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN. Kế hoạch đã nêu cụ thể phạm vi, đối tượng triển khai, hướng dẫn cụ thể các bước xây dựng ISO, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng ISO.

Triển khai thực hiện kế hoạch 1563/QĐ-NHNN, Văn phòng NHNN- Thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc ban hành Quyết định số 1943/QĐ-NHNN ngày 25/9/2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN. Văn phòng cũng đã xây dựng trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ISO. Quy chế đã quy định nhiềm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cũng như chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo trong việc phối hợp và xử lý, báo cáo xây dựng và áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của NHNN.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú- Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN có vai trò và ý nghĩa quan trọng, nhằm tiêu chuẩn hóa tất cả các quy trình công việc của các đơn vị, qua đó tăng cường hiệu lực quản lý của các cấp lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, Phó Thống đốc cho rằng, để thực hiện tốt công tác này, việc triển khai cần được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Mỗi đơn vị, vụ, cục cần phát huy tính chủ động và tăng cường sự phối hợp triển khai. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đẩm bảo thực hiện đúng lộ trình đã đề ra.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top