Họp Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Báo cáo tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin

Thứ năm, 21/09/2017 17:11

Chiều 21/9, tại trụ sở Bộ TT&TT, Vụ Công nghệ Thông tin đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo để tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2006. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan.

20172109-ta1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp

Luật CNTT được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh một cách toàn diện và đầy đủ về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Luật CNTT là công cụ để tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật CNTT là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về CNTT của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm sự phân công, phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển CNTT.

Trải qua 10 năm, Luật CNTT đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của Ngành. Luật quy định những điều kiện thiết yếu để hình thành và phát triển ngành CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Các quy định về quản lý, cấp phép, đăng ký được đề cập ở mức cần thiết nhằm tạo ra môi trường rõ ràng, minh bạch và lành mạnh, góp phần thúc đẩy các hoạt động ứng dụng CNTT và phát triển CNTT phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT.
 
Tại cuộc họp, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin đã đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc báo cáo về dự thảo Báo cáo tổng kết và công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Luật CNTT dự kiến diễn ra vào tháng 10.
 
Theo Dự thảo, nội dung báo cáo gồm ba phần. Phần một tập trung vào công tác tổng kết và kết quả 10 năm thi hành Luật CNTT. Phần hai đề cập đến các hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc triển khai Luật CNTT. Phần ba đề xuất các phương án hoàn thiện khung pháp lý về CNTT và biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về CNTT.
 
Tại cuộc họp, các thành viên đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo xoay quanh các nội dung: bổ sung công tác thi đua, khen thưởng triển khai ngay trong hội nghị; mời đại diện các tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội có chịu tác động của Luật báo cáo tại Hội nghị; tổ chức tọa đàm tại Hội nghị để giải quyết các vấn đề bất cập cũng như tăng cường các đề xuất mới...
 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị Tổ Giúp việc nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi họp, đồng thời nhanh chóng khẩn trương bổ sung hoàn thiện Báo cáo tổng kết và báo cáo Bộ kế hoạch triển khai Hội nghị tổng kết Luật CNTT.
 
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top