Họp Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan tham mưu Bộ

Thứ năm, 28/11/2013 16:36

Chiều nay (28/11/2013), tại trụ sở Bộ, Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ đã tổ cuộc họp đánh giá tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ năm 2013. Đến dự và chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Vụ KHCN đã báo cáo tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; việc thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng; kết quả đánh giá chất lượng nội bộ ngày 27/8/2013, tình hình thực hiện các hành động xử lý không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa; kế hoạch đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ; những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng; các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng…

Theo báo cáo, Hệ thống quản lý chất lượng năm 2013 của khối cơ quan Bộ được duy trì, các cán bộ khi thực hiện công việc đều tuân thủ theo những quy trình quy định đã phát huy có hiệu quả và được nhận Giấy chứng nhận phù hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 (tháng 3/2013). Cũng trong năm 2013, Ban chỉ đạo đã tiếp tục trình lãnh đạo Bộ ký ban hành một số quy trình đã được sửa đổi, bổ sung, cải tiến phù hợp với thực tế quản lý nhà nước hiện hành của các đơn vị gồm: Văn phòng Bộ (02 quy trình); Vụ KHCN (01 quy trình), Vụ Pháp chế (01 quy trình); Vụ CNTT (01 quy trình); Vụ Tổ chức cán bộ (02 quy trình); Thanh tra Bộ (03 quy trình); dự kiến sẽ tiếp tục trình ban hành sửa đổi, bổ sung 07 quy trình của Văn phòng Bộ.

Đối với việc thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng năm 2013, Ban chỉ đạo đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chính sách chất lượng, phổ biến mục tiêu chất lượng năm 2013 khối cơ quan Bộ bằng các hình thức như: Yêu cầu các đơn vị treo, dán tại các vị trí dễ đọc để các cán bộ công chức thường xuyên cập nhật nội dung và thực hiện; đưa thông tin lên bảng tin điện tử tại Bộ… Đồng thời, cập nhật các nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hệ thống; quy trình nghiệp vụ của Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ lên chuyên mục Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại eOffice của Bộ để các đơn vị dễ dàng truy cập, tham khảo thực hiện, trao đổi và góp ý…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO vẫn còn những điểm không phù hợp cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng trong thời gian tới, đây cũng là ý kiến của một số đơn vị đã đề nghị Ban chỉ đạo sớm triển khai những hạn chế trên.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong khối các cơ quan Bộ thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Đề nghị, các đơn vị cần chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng trong thời gian tới, xem xét, đề nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy trình thủ tục hành chính. Đặc biệt, trong thời gian tới, Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, Ban chỉ đạo cần xây dựng kế hoạch và có sự điều chỉnh cho phù hợp - nhất là tại một số đơn vị mới thành lập kịp thời đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top