Họp Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng

Thứ ba, 26/12/2017 17:03

Chiều ngày 26/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.

Theo báo cáo của Vụ Khoa học và Công nghệ, đánh giá về tình hình chung của Hệ thống quản lý chất lượng, các đơn vị tổ chức, rà soát, hoàn thành việc cải tiến 5 tài liệu, quy trình hệ thống và 25 quy trình nghiệp vụ. Đến ngày 25/12/2017,  Vụ Khoa học và Công nghệ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 2 tài liệu hệ thống và 11 quy trình nghiệp vụ do Văn phòng Bộ chủ trì cải tiến. Đã thực hiện xây dựng mới 10 quy trình nghiệp vụ gồm 2 quy trình của Vụ Tổ chức cán bộ, 2 quy trình của Vụ Bưu chính, 6 quy trình của Vụ CNTT.

20171226-pg2-tttam.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu kết luận cuộc họp
 
Về kết quả đánh giá nội bộ các quy trình hệ thống và quy trình nghiệp vụ tại 11 đơn vị Khối cơ quan Bộ (ngày 7/11/2017), công tác triển khai Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì, các cán bộ khi thực hiện công việc đều tuân thủ đúng quy trình đã quy định. Nhiều đơn vị đã thực hiện kiểm soát tốt hồ sơ công việc bằng công cụ danh mục hồ sơ. Các đơn vị đã cập nhật cải tiến quy trình khi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy trình thay đổi. Mục tiêu chất lượng của các đơn vị đã được kiểm soát và duy trì quá trình triển khai thực hiện.
 
Tuy nhiên, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra một số tồn tại đáng chú ý. Cụ thể, phần lớn cán bộ trong Khối cơ quan Bộ chưa thiết lập được việc quản lý hồ sơ bằng cách lập danh mục ngay từ khi bắt đầu công việc.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá cao công tác triển khai Hệ thống quản lý chất lượng của Khối cơ quan Bộ. Thứ trưởng nhận định nguyên nhân của việc thực hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng là do nhận thức của lãnh đạo và cán bộ về hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng đã được nâng cao.
 
Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị cần nghiêm túc, nhất quán thực hiện các quy định đã ban hành, đặc biệt là quy trình xử lý công việc, công khai các mục tiêu quản lý chất lượng, thực hiện kiểm tra chéo và đánh giá nội bộ công tác triển khai Hệ thống quản lý chất lượng giữa các đơn vị trong năm 2018.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top