Họp Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ

Thứ tư, 28/10/2015 10:12

Sáng 28/10/2015, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ đã tổ chức buổi họp nhằm đánh giá tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2015. Trưởng Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi làm việc.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ đã báo cáo tình hình chung của hệ thống quản lý chất lượng Khối cơ quan Bộ. Theo đó, trong thời gian vừa qua, Khối cơ quan Bộ đã được nhận giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ tháng 3/2013; tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ; tổ chức rà soát, đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 132/2013/NĐ-CP đối với Hệ thống quản lý chất lượng Khối cơ quan Bộ; thực hiện sửa đổi, ban hành lại chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng và 05 quy trình hệ thống; các đơn vị tổ chức rà soát, sửa đổi, cải tiến 35 quy trình nghiệp vụ đang áp dụng, hủy bỏ 01 quy trình nghiệp vụ do không còn phù hợp với nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hiện tại; thực hiện xây dựng mới, ban hành và đưa vào áp dụng 02 quy trình nghiệp vụ; tổ chức đánh giá nội bộ các quy trình hệ thống và quy trình nghiệp vụ tại 12 đơn vị Khối cơ quan Bộ; thực hiện xử lý sự không phù hợp và khắc phục theo kết quả của báo cáo đánh giá chung, đánh giá chi tiết và Phiếu xử lý sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa.
 
Về tình hình thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng năm 2015, Khối cơ quan Bộ tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chính sách chất lượng, phổ biến mục tiêu chất lượng năm 2015 bằng các hình thức: yêu cầu các đơn vị treo, dán tại các vị trí dễ đọc để các cán bộ công chức thường xuyên cập nhật nội dung và thực hiện; đưa thông tin lên bảng tín hiệu điện tử của Bộ; cập nhật các nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hệ thống, quy trình nghiệp vụ của Hệ thống quản lý chất lượng Khối cơ quan Bộ lên chuyên mục Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại eOffice của Bộ để các đơn vị dễ dàng truy cập, tham khảo trao đổi góp ý. Ngoài ra, các nội dung của mục tiêu chất lượng năm 2015 đều đã và đang được thực hiện để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian tiến độ yêu cầu.
 
Đã có báo cáo, kết quả đánh giá nội bộ ngày 24/9/2015 và việc xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa của các đơn vị. Theo đó, công tác triển khai Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì, các cán bộ khi thực hiện công việc đều tuân thủ theo những quy trình quy định; các đơn vị đã chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2015, tuy nhiên các mục tiêu này cần tập trung vào hoạt động của đơn vị đó và được lượng hóa để có thể đánh giá, đo lường được; một số đơn vị có hồ sơ công việc sau khi kết thúc đã được kiểm soát về số lượng bằng danh mục hồ sơ, tuy nhiên cần được kiểm soát bằng cách lập danh mục ngay từ khi bắt đầu công việc.
 
Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tổ chức sắp xếp tài liệu, hồ sơ lưu trữ, thống nhất nhãn file nhận biết tài liệu/hồ sơ lưu, lập danh mục hồ sơ lưu tài liệu tại các đơn vị; Quán triệt việc áp dụng và tuân thủ các quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Khối cơ quan Bộ đã ban hành; Tiếp tục duy trì việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả khắc phục trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong Khối cơ quan Bộ thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Các đơn vị trong Khối cơ quan Bộ cần chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng trong thời gian tới, xem xét, đề nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy trình thủ tục hành chính./. 
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top