Họp Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Long An

Thứ hai, 04/04/2011 14:24

Ngày 01/04/2011, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, Ban Chỉ đạo về Công nghệ thông tin của tỉnh (BCĐ.CNTT) tiến hành họp lần 1 năm 2011. Đến dự có Ông Trần Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo CNTT chủ trì cuộc họp cùng các thành viên BCĐ.CNTT và các thành viên tổ giúp việc của BCĐ.

img

Tại buổi họp, Ông Lê Văn Bích – Giám đốc Sở TT&TT - Phó trưởng ban trực BCĐ.CNTT trình bày báo cáo kết quả hoạt động lĩnh vực CNTT của tỉnh năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Trong năm qua công tác quản lý, ứng dụng CNTT trong CQNN đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

 - Về xây dựng cơ chế chính sách: UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực CNTT (Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh; Quy chế xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh; Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An; …); tập trung vào xây dựng các Kế hoạch, Đề án mang tính định hướng cho giai đoạn sắp tới;

- Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN đã có những chuyển biến tích cực. Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về ứng dụng CNTT theo định hướng của Chính phủ: UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh có thể họp trực tuyến với UBND cấp huyện qua môi trường mạng; 100% các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 95% CBCC được cấp hộp thư điện tử và số người thường xuyên sử dụng khoảng 60%; Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp đã được các Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm triển khai (Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở TTTT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cần Đước, UBND huyện Thủ Thừa, UBND huyện Thạnh Hóa, riêng UBND TP.Tân An, UBND huyện Cần Giuộc chuẩn bị triển khai trong năm 2011). Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015. Theo đó có 08 Sở ngành đang triển khai thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong năm 2011.

- Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 phê duyệt Đề án tuyên truyền, nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015. Hiện tại, Sở TTTT đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án, với mục đích phát triển sâu rộng ứng dụng CNTT và truyền thông tại nông thôn vụ phục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

- Hệ thống một cửa điện tử đã đưa vào hoạt động chính thức tại 14/14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành cơ bản việc đầu tư hạ tầng và ứng dụng CNTT theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở tất cả các huyện. Các loại hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực tại bộ phận “một cửa” được xử lý trên chương trình thông qua hệ thống mạng từ khâu tiếp nhận, chuyển giao, thụ lý cho đến khâu trả kết quả. Tại mỗi khâu tác nghiệp đều có ghi nhận thời gian, người phụ trách và tình trạng giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo cũng như các chuyên viên theo dõi được tiến độ giải quyết từng hồ sơ, giám sát được khâu ách tắc, chậm trễ để có hướng điều chỉnh kịp thời; Trang thông tin một cửa điện tử của tỉnh chính thức hoạt động đã công khai các thông tin chủ yếu về tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, giúp Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh có thể theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của tỉnh. Người dân và doanh nghiệp có thể biết được thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính của mình thông qua các kênh thông tin (Trang thông tin một cửa điện tử http://motcua.longan.gov.vn; số điện thoại cố định của hệ thống trả lời tự động (072).3888.888; nhắn tin SMS đến số điện thoại (072).3618.888)

Nhìn chung trong những năm qua, hạ tầng viễn thông, internet, CNTT, các phương tiện truyền thông… tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng yêu cầu thông tin của nhân dân. Công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về ứng dụng CNTT theo định hướng của Chính phủ giai đoạn 2007-2010. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực CNTT có tiến bộ, đã giúp cho ngành Thông tin và Truyền thông phát triển đúng hướng; đóng góp tích cực hơn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại hạn chế, ứng dụng CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra; ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước chưa có cơ chế đầu tư phù hợp, giữa các ngành còn xảy ra tình trạng chồng chéo, không thống nhất, khó tích hợp dữ liệu, gây khó khăn cho người sử dụng và dẫn đến lãng phí; nhân lực CNTT trong bộ máy nhà nước còn thiếu và yếu; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, rủi ro; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của đơn vị chuyên trách nói riêng và của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra; cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực của ngành, đặc biệt lĩnh vực CNTT chưa được xây dựng và rất khó để triển khai thực hiện; trong thời đại “bùng nổ thông tin” ngoài nhiệm vụ quản lý sẽ còn đòi hỏi đầu tư về công nghệ, thiết bị và mô hình tổ chức, đặc biệt công tác an ninh mạng, an toàn thông tin đặt ra nhiều vấn đề ngày càng gay go, phức tạp phải giải quyết.

Sau khi nghe thảo luận, ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ, Ông Trần Minh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh kết luận và có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 như sau: tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch ngành Thông tin và Truyền thông; nghiên cứu xây dựng Đề án về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu ứng dụng CNTT ở các địa phương để làm cơ sở tiếp tục xây dựng Dự án một cửa cấp huyện giai đoạn 2; rà soát, nắm bắt tình hình, có biện pháp đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại văn phòng UBND tỉnh phải là nơi đi đầu triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử trong việc gửi/nhận văn bản; xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho tất cả các Sở ngành trong tỉnh và đề nghị giao nhiệm vụ cho Trung tâm CNTT - Sở TTTT thực hiện; chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành trên tinh thần kinh phí từ ngân sách huyện; thông báo đến các Sở ngành tăng cường sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã đầu tư nhằm giúp tiết kiệm, giảm chi phí hội họp; các Sở ngành cần phải tập trung triển khai các dự án ứng dụng CNTT đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ./.

Ngọc Em (P.CNTT)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top