Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT

Thứ ba, 23/01/2018 09:39

Sáng ngày 23/1/2018, tại trụ sở Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT đã họp và công bố Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT. Tới dự và chủ trì cuộc họp có Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo; Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

20180123-l1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo

Tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020, theo đó sẽ hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) năm 2019.
 
Ngày 22/12/2017, Bộ TT&TT đã có Quyết định số 2306/QĐ-BTTTT thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT do Bộ trưởng Bộ TT&TT làm Trưởng Ban và Quyết định số 2307/QĐ-BTTTT thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm trưởng Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT làm thành viên thường trực Ban Chỉ đạo - Tổ trưởng Tổ giúp việc. Thành viên Ban Chỉ đạo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, lãnh đạo Tập đoàn VNPT....
 
Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng đã thông báo Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT.
 
Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT có các nhiệm vụ: Chỉ đạo Tập đoàn VNPT căn cứ kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt, chủ động thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của doanh nghiệp (bao gồm cả nhà cửa, đất đai); phương án sử dụng đất đai sau cổ phần hóa; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch tiến độ cổ phần hóa trình Bộ TT&TT phê duyệt để thực hiện. Trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa thì Ban lãnh đạo Tập đoàn VNPT được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tập đoàn VNPT phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành xử lý các vấn đề về tài chính, lao động theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định 126/2017/NĐ-CP; Báo cáo Bộ TT&TT lựa chọn phương thức bán cổ phần lần đầu; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với Tập đoàn VNPT xây dựng phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ lần đầu của công ty cổ phần; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với Tập đoàn VNPT xây dựng phương án sử dụng lao động trình Bộ TT&TT phê duyệt.
 
Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thẩm tra và trình Bộ TT&TT quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa, lựa chọn tổ chức bán đấu giá cổ phần, công bố giá trị doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa; Chỉ đạo Tập đoàn VNPT phối hợp với các tổ chức đấu giá bán cổ phần theo quy định; Chỉ đạo Tập đoàn VNPT xác định số tiền thu về cổ phần hóa phù hợp với hình thức cổ phần hóa công ty, lập báo cáo quyết toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp báo cáo Bộ TT&TT kết quả bán cổ phần; Tổng hợp trình Bộ TT&TT quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hóa, quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần; Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra và trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu các doanh nghiệp; Xem xét và đề xuất với cơ quan đại diện chủ sở hữu cử người đại diến phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp cổ phần hóa.
 
Mặt khác, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo Tập đoàn VNPT thực hiện công bố công khai kịp thời, đầy đủ quá trình cổ phần hóa trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và gửi về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp để theo dõi.
 
Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo quyền hạn và trách nhiệm được giao, trong đó quy định trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo cụ thể theo 3 nhóm: Thành viên Ban Chỉ đạo là Đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Bộ Tài chính; Thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ TT&TT; Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Tập đoàn VNPT./.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top