Hơn 200 đại biểu được tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Thứ hai, 07/08/2023 12:40

Ngày 7/8/2023, tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người”. Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các Sở, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của 19 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự.

2023807-m004.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết, việc bảo đảm và phát huy quyền con người ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện từ khi lập quốc, nhất là từ khi Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới đến nay. Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm quyền con người và qua đó, từng bước xác lập vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền ở bình diện toàn cầu.

Nhận thức tầm quan trọng của thông tin, tuyên truyền trong công tác nhân quyền, sau 8 năm triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Ban Bí thư đã tiếp tục ra kết luận số 46-TB/TW ngày 06/02/2018 tiếp tục xác định cần “đổi mới tư duy, chủ động đẩy mạnh, mở rộng phạm vi, đa dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là thông tin, tuyên truyền đối ngoại về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch về tình hình nhân quyền ở nước ta”. Trên nhận thức đó, ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm trong công tác thông tin, truyền thông về quyền con người là “lấy xây để chống, trong đó xây là chính”.

Để hội nghị đạt mục đích đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung chính, như:

Chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông.

Ngoài những thuận lợi, kết quả đạt được Hội nghị cần tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, đặc biệt là kinh nghiệm có ích, có giá trị tham khảo đối với các địa phương khác.

Công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh và Sở TT&TT các tỉnh hiện còn có những bất cập gì cần tháo gỡ từ cơ chế, chủ trương ở cấp Trung ương.

Các kiến nghị, đề xuất nói chung về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác nhân quyền, công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại về vấn đề quyền con người.

2023807-m003.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung của đề án Truyền thông về quyền con người theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cung cấp thông tin, tình hình và hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin kịp thời, khách quan về các nỗ lực và thành tựu của các cấp chính quyền trong bảo đảm quyền con người ở địa phương, góp phần đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Hội nghị hôm nay là hội nghị tập huấn đầu tiên triển khai trực tiếp Đề án 1079 tới các lực lượng làm công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại các tỉnh, thành. Sau Hội nghị này, Bộ TT&TT sẽ triển khai 02 hội nghị nữa để phủ khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước theo đúng kế hoạch đề ra./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top