Hội thảo ứng dụng CNTT trong quản lý hệ thống đại lý Internet

Thứ sáu, 07/10/2016 14:13

Chiều 5/10/2016, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng CNTT trong quản lý hệ thống đại lý Internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, phòng văn hóa thông tin của 18 huyện, thị xã, thành phố.

2016107-m1.jpg
Toàn cảnh hội thảo.
 
Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu thực hiện đề tài và giới thiệu sản phẩm đề tài là phần mềm giám sát trực tuyến hoạt động của các đại lý internet. Theo đánh giá của Ban chủ nhiệm đề tài, trong những năm gần đây, dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ cả về mạng lưới, hạ tầng, thiết bị đầu cuối, số lượng đại lý, đơn vị cung cấp và người sử dụng dịch vụ. Internet đã mang lại cho đời sống xã hội nhiều tiện ích to lớn, nhiều dịch vụ thuận tiện, là một công cụ tìm kiếm thông tin, tiếp cận với thế giới hiện đại, giải trí… hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, tác động của mặt trái trên internet và thông tin mạng là không hề nhỏ với chính trị, xã hội, an ninh, trật tự. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực internet còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần phải được tăng cường quản lý trong thời gian tới bởi internet và các dịch vụ phát triển từng ngày cả về công nghệ, phương thức cung cấp và những thông tin trên internet.
 
Việc phát triển các đại lý internet công cộng đã tạo ra cho người dân, cộng đồng điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các thông tin trên internet vào mục đích như: nghiên cứu khoa học, học tập, giải trí, trao đổi thông tin… góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của loại hình cung cấp dịch vụ này, nhiều điểm truy cập internet công cộng đang kinh doanh dịch vụ internet dưới hình thức đại lý đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý internet, hầu hết các đại lý internet công cộng đều cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, một số chủ điểm cung cấp dịch vụ thường thiếu trách nhiệm, mở quá giờ quy định; không kiểm soát được nội dung truy cập internet của khách hàng, để người sử dụng tùy tiện truy cập đến các thông tin thiếu lành mạnh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bản sắc văn hóa dân tộc; có lúc, có nơi còn xảy ra hiện tượng gây mất tình trạng an ninh trật tự trong khu vực và làm ảnh hưởng đến tâm lý, đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn nhất là học sinh, sinh viên…
 
Trên cơ sở giải quyết những yêu cầu đặt ra của công tác quản lý nhà nước đối với điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thực hiện giám sát, kiểm soát toàn bộ các đại lý internet trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT Quảng Nam đăng ký xây dựng phần mềm quản lý đại lý internet cũng như quản lý đại lý internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng tại Việt Nam, với các tính năng như giám sát trực tuyến hoạt động của các đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua việc cài đặt phần mềm tại máy chủ (server tại Sở) và phần mềm quản lý các đại lý internet tại các máy trạm là máy chủ tại các phòng máy. Thực hiện cảnh báo các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các đại lý internet. Từ kết quả lưu giữ hành vi vi phạm của các đại lý internet, đề xuất công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm của các chủ đại lý internet. Phần mềm còn có chức năng thống kê, báo cáo phục vụ cho công tác báo cáo tại Sở TT&TT Quảng Nam và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng liên thông thông qua mạng internet.
 
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động internet, giúp quản lý chặt chẽ hoạt động của các đại lý internet một cách trực tuyến, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý đại lý internet trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top