Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thứ tư, 16/03/2022 15:29

Sáng 15/3/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

IMG-6283.jpg

Toàn cảnh Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội thảo còn có sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến đất đai đến từ nhiều cơ quan, tổ chức của các bộ, ban, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội doanh nghiệp.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách đất đai. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đúng đắn, sáng tạo nhằm tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết, sau 36 năm Đảng ta tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước (năm 1986), Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đất đai. Các nghị quyết đã đưa ra chủ trương mới của Đảng về quản lý nhà nước về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất, chế độ sử dụng một số loại đất, là cơ sở cho Chính phủ ban hành Luật Đất đai. Luật Đất đai được ban hành và sửa đổi 4 lần: lần ban hành đầu tiên năm 1987, ghi nhận dấu mốc quan trọng của hệ thống pháp luật về đất đai với điểm đột phá là chủ trương giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; sau đó, Luật tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với những vấn đề mà thực tiễn đặt ra vào các năm 1993, 2003 năm 2013. Tuy nhiên, những lần sửa đổi đó vẫn chưa triệt để, chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Chính sách, pháp luật đất đai được sửa đổi, bổ sung vẫn chưa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội. Thực tế cho thấy, bên cạnh kết quả tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập.

Do đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra định hướng mang tính chiến lược cho giai đoạn 2021-2030 “Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh”, trong đó có nguồn lực đất đai; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ đột phá chiến lược, trong đó có vấn đề đất đai như: “huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai”. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 đã nhấn mạnh: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch; phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là các thị trường quyền sử dụng đất…

PGS.TS. Bùi Nhật Quang hy vọng rằng, thông qua Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ có nhiều ý kiến thẳng thắn, khách quan, khoa học để mổ xẻ vấn đề chính sách đất đai từ nhiều chiều cạnh, để từ đó có cơ sở đề xuất giải pháp để xử lý những vấn đề mang tính “căn cơ” đang đặt ra đối với chính sách, pháp luật đất đai; đồng thời có những kiến nghị mang tính “đột phá” nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thị trường đất đai để giải phóng nguồn lực đất đai, để thị trường đất đai thực sự trở thành nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, sau một thời gian chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận của các nhà khoa học về các chủ đề khác nhau, xoay quanh nội dung chủ đạo là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ thực sự trở thành diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên và cán bộ nghiên cứu trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận về những chủ trương, định hướng, giải pháp mới, bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả và bền vững, từ đó thống nhất đề xuất, kiến nghị với Đảng và Chính phủ về những định hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới chính sách đất đai.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi xung quanh những điểm nghẽn về thị trường đất đai ở Việt Nam và đề xuất một số định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong bối cảnh mới.

Theo Ban tổ chức, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cũng sẽ được tổng hợp, chắt lọc thành Báo cáo kiến nghị chính sách để gửi đến Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách về đất đai trong giai đoạn tới, đặc biệt là phục vụ chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và đánh giá 10 năm thi hành Luật Đất đai 2013.

Tổng kết Hội thảo khoa học, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định, các kiến nghị và giải pháp thể hiện sự tâm huyết, trăn trở của các đại biểu đối với một chủ đề lớn, quan trọng, đã phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, song đều tập trung vào đổi mới chính sách đất đai. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục đổi mới chính sách đất đai, góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về quản lý đất đai trong tình hình hiện nay.

 

https://www.nxbctqg.org.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top