Hội Nông dân TP. Sơn La: Nhìn lại một nhiệm kỳ thắng lợi

Thứ hai, 02/10/2023 04:38

Các phong trào thi đua của Hội Nông dân thành phố Sơn La được đổi mới, phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân.

a10.jpg

Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh

Hội Nông dân thành phố Sơn La có trên 8.800 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Trao đổi với phóng viên, ông Tòng Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sơn La cho biết: Trong 5 năm qua, thành phố đã chuyển đổi được gần 1.400 ha đất trồng ngô, sắn sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình chuyển đổi thành công như: xoài da xanh, nhãn ghép, chanh leo, mận… Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả các loại hiện có là 4.170 ha, diện tích một số cây ăn quả chủ lực, như: mận, mơ hiện có 2.438 ha; xoài có 792,4 ha/ha/năm; nhãn có 551 ha; cây ăn quả có múi là 93 ha. Ước tính, thu nhập bình quân trồng hoa đạt khoảng 300 – 500 triệu đồng; thu nhập bình quân từ trồng cây ăn quả đạt khoảng 85 - 200 triệu đồng, thu nhập bình quân từ trồng rau ứng dụng công nghệ cao ước đạt khoảng 120 - 150 triệu đồng/ha/năm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến (GAP, VietGAP, UTZ…) vào sản xuất, đến nay thành phố có khoảng 16,7% diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao); giá trị sản xuất bình quân trên một ha ước đạt 60-100 triệu đồng/ha/năm. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được khuyến khích và phát triển các chuỗi giá trị gắn với vùng sản xuất an toàn tập trung, nhằm kết nối các thị trường trong và ngoài địa phương.

Đến nay đã hình thành và phát triển 04 chuỗi thực phẩm an toàn (rau an toàn, mật ong, quả, thịt lợn); hỗ trợ các Hợp tác xã cấp giấy chứng nhận VietGap về các sản phẩm xoài, nhãn, mận, quýt, chanh leo, rau thủy canh và cà phê; Hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản chủ lực của thành phố tham gia các chương trình xúc tiến thương mại (tại hệ thống siêu thị Vinmart, BigC.

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đặc biết, Hội Nông dân thành phố đã đẩy mạnh Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Nhiệm kỳ qua đã có trên 27.771 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký SXKD giỏi, trong đó có gần 14.654 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt 52,7%. Qua phong trào đã có hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân được dự các lớp huấn luyện, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật - công nghệ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức tín chấp vay vốn, cung ứng giống, vật tư trả chậm...cho nông dân phát triển sản xuất. Phong trào SXKD giỏi đã thực sự có bước phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong nông dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi có thu nhập.

Với gia đình hội viên nông dân Quảng Minh Văn, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, sau khi được Hội Nông dân vận động tuyên truyền về phát triển kinh tế, năm 2018, ông Văn xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín với đèn sưởi, máng ăn tự động, hệ thống mái áp chống nóng, hệ thống quạt làm mát,… để chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Bên cạnh đó, ông Văn còn sử dụng chế phẩm sinh học, công nghệ xử lý chất thải (hầm biogas, đào ao xử lý chất thải), làm giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh thú y trong chăn nuôi lợn, giảm dịch bệnh cho đàn lợn.

"Đến nay, gia đình tôi đã xây dựng 3 dãy chuồng, duy trì nuôi khoảng 60 lợn nái và gần 1.000 lợn thương phẩm mỗi năm. Với giá lợn hiện nay, mỗi năm gia đình thu về lại về hơn 500 triệu động" ông Văn nói.

Hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất

Để hỗ trợ nông dân có tư liệu để phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố Sơn còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn Quỹ đến hết năm 2022 đạt 4,8 tỷ đồng. Xây dựng 23 dự án  cho gần 160 hội viên nông dân vay mở rộng quy mô sản xuất, tạo mô hình để nhân rộng đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh thành phố triển khai đến các xã, phường với 68 tổ tiết kiệm vay vốn thông qua chi hội nông dân tại 5 xã, 03 phường trên địa bàn thành phố lũy kế đến nay đã giải ngân được trên 292,086 tỷ đồng với hơn 2.489 hộ tham gia. Thực hiện có hiệu quả nhận ủy thác Ngân hàng CSXH tỉnh thẩm định, hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho các hộ hội viên nông dân, lũy kế đến nay nguồn vốn ngân hàng CSXH ủy thác cho Hội Nông dân quản lý trên 36,965 tỷ đồng với 39 tổ TKVV, số hộ còn dư nợ 1.142 hộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phối hợp với UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho lao động trên địa bàn, nhất là đối với lao động nông nghiệp, nông thôn được gần 40 lớp đào tạo nghề cho 1.500 lao động nông thôn với tổng kinh phí đào tạo trên 3,2 tỷ đồng; tổ chức trên 55 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt nông dân về kỹ thuật phát triển sản xuất. Đến năm 2020, tỷ lệ động qua đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật đạt 50,7%, tăng 5,7%. Phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố  tổ chức được 134 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 13.200 lượt nông dân tham gia, trong đó mở 35 hội nghị, hội thảo đầu bờ xây dựng trên 30 mô hình trình diễn khảo nghiệm với hơn 8.214 hộ nông dân tham gia như: nuôi gà thả vườn; nuôi lợn nái sinh sản hướng nạc… Tổ chức tập huấn cho 3.417 hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Bộ mặt nông thôn thành phố Sơn La ngày càng đổi mới

Cũng theo ông Tòng Văn Vui, trong thời gian tới, để xây dựng Hội Nông dân dân vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác hội, Hội Nông dân thành phố Sơn La sẽ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu, từng vùng miền và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mở rộng và đẩy mạnh phát triển mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp nhằm thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ, hỗ trợ cho nông dân; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thi đua khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh thông qua các mô hình, các hình thức hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm và mở rộng các hình thức hợp tác trong nông dân.

Với nhưng nỗ lực, những đóng góp của Hội Nông dân, đến nay bộ mặt nông thôn thành phố Sơn La ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng. Đã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới Nâng cao. Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42%.

Hội viên, nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào của Hội, góp phần tích cực thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại sản xuất, cải thiện môi trường, yên tâm phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh…đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top