Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ sáu, 22/04/2016 20:48

Sáng 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội và thi đua khen thưởng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo trong cả nước.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định rõ vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Xác định năm 2015 là năm có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động tổ chức Hội, lãnh đạo các cấp Hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội trong thời kỳ mới… Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 276 đơn vị cấp hội, gồm: 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 19 Liên Chi hội và 194 Chi hội trực thuộc Trung ương với gần 23.500 hội viên. 
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Chi Mai)
Trong năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã quy tụ, tập hợp trí tuệ, ý thức trách nhiệm của toàn thể hội viên, đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới nhằm xây dựng tổ chức Hội phát triển bền vững, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội cũng đã bầu những đồng chí có năng lực, có phẩm chất đạo đức đảm đương những trọng trách quan trọng của tổ chức Hội.

Năm qua, Hội cũng đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) tại Thủ đô Hà Nội, được bạn bè quốc tế và dư luận đánh giá cao, góp phần nâng cao vị trí của tổ chức Hội trong khu vực và quốc tế.

Năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X), Nghị quyết Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN; thực hiện đổi Thẻ hội viên giai đoạn 2016 - 2021. 

Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là: Các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X) sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. 

Nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 18/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước cùng tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí…
20160422-m19.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Chi Mai)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí, của các cấp Hội Nhà báo đối với sự phát triển toàn diện của xã hội. Thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn những nhà báo chưa thực sự thực hiện nghiêm túc vai trò của người làm báo, thiếu trách nhiệm trong việc đưa tin, viết bài, gây những dư luận và hậu quả không tốt đối với sự phát triển của xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Báo chí và các cấp Hội cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất của người cầm bút để tổ chức Hội không chỉ là ngôi nhà chung ấm áp của người làm báo mà còn là nơi để nung nấu ý chí đấu tranh phản bác trước những cái xấu, những tệ nạn kìm hãm sự phát triển của xã hội. Báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu đánh giá cao những hoạt động đầy tính sáng tạo của một số cơ quan báo chí trong việc đa dạng hóa hình thức chuyển tải nội dung thông tin đông đảo bạn đọc. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, những người làm báo cả nước và các nhà báo đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác mọi thông tin về tất cả các mặt đời sống, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội… của thành phố.


dc-đinh-la-thăng-22-4-2016-17-12-18-290.jpg
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Chi Mai )
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo các cấp tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển của đất nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Bí thư thành ủy Đinh La Thăng tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – xã hội – nghề nghiệp, là ngôi nhà chung ấm áp, nghĩa tình của những người làm báo cả nước.

Chiều 22/4, Hội Nhà báo Việt Nam tiến hành công tác thi đua khen thưởng, tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể Hội xuất sắc và tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 157 cá nhân có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015”.
* Ngày 21/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa X. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Nhà báo năm 2016 như: Sửa đổi, hoàn thiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhà báo; nâng cao chất lượng nghiệp vụ báo chí; vấn đề quy hoạch báo chí; về đề án tổ chức hội báo toàn quốc hằng năm, hội báo xuân; vấn đề hỗ trợ các nhà báo trẻ; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho các nhà báo.../.
Theo dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top