Hội nghị Trung ương 3: Bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

Thứ ba, 13/07/2021 16:39

Những nội dung được Trung ương quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

trung-uong-3.2-1-0.jpg

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII. (Ảnh: Ngọc Thành)

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XIII, Trung ương thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Về các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương; và về công tác cán bộ. Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị này, Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Ban chấp hành Trung ương nhất trí giới thiệu.

bemactw3.6-0.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.

Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Sỹ quan lục quân 1 cho rằng, điều này cho thấy Trung ương và Bộ Chính trị có sự thống nhất rất cao: “Hội nghị Trung ương 3, Bộ Chính trị giới thiệu với Trung ương 23 nhân sự mới. Trung ương nhất trí với Bộ Chính trị về 23 đồng chí đó. Những đồng chí được Bộ Chính trị giới thiệu, Trung ương nhất trí nghĩa là đảm bảo yêu cầu về nhân sự, để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII”.

Cũng tại Hội nghị lần thứ 3, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII đã được cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành. Các quy chế, quy định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội dung cốt lõi của các quy chế, quy định của các khoá trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khoá XIII.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng với mục tiêu nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể. Nguyên tắc này tiếp tục được nhấn mạnh trong lần sửa đổi quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương lần này.

img-bgt-2021-35-0725-1612293222-width1280height853-1612661939154238217013.jpg

Trung tướng Khuất Duy Tiến. (Ảnh: Anh Công)

Ông Vũ Quốc Hùng cho biết: “Tôi thấy nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc xương sống, trọng yếu của Đảng. Tổng Bí thư nhắc lại đúng với tinh thần, yêu cầu, rất thời sự. Cá biệt vẫn có một số người chểnh mảng không nghiên cứu kỹ điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Nếu giữ được nguyên tắc tập trung dân chủ đúng với nghĩa của nó, cũng chính là “bảo bối” làm cho Đảng ta mạnh”.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương phân tích, trong sửa đổi lần này, nội dung liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và về chế độ làm việc, phương pháp công tác đã được quy định rất rõ với những yêu cầu cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh: “Lần này quy định của Trung ương đặt ra 2 vấn đề lớn. Vừa là vấn đề đặt ra yêu cầu đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước hết phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và với đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, quan điểm lệch lạc sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trách nhiệm vì nước, vì dân, đặt quốc gia dân tộc trên hết”.

Những nội dung được Trung ương quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần 3 sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

 

Lại Hoa/VOV1
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top