Hội nghị trực tuyến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hải Dương

Thứ sáu, 27/04/2012 13:46

Chiều 26/4, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh, giai đoạn 2010 – 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh chủ trì hội nghị. Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên của tỉnh với 12 đầu cầu của 12 huyện, thị xã và thành phố cùng tham dự. Tại Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong BCĐ tỉnh đã trực tiếp nghe các đại biểu tại các đầu cầu phản ánh, kiến nghị về xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

img

Toàn cảnh Hội nghị.

Tính đến hết tháng 3/2012, tỉnh ta đã có 74 trong tổng số 228 xã lập xong đề án, đạt 32,5%. Có 12 xã đã được phê duyệt đề án, 62 xã đang chờ phê duyệt, 136 xã đang lập. Có 27 xã lập xong quy hoạch chi tiết theo 3 nội dung, 21 xã được phê duyệt, 26 xã chờ phê duyệt, 168 xã đang lập quy hoạch chi tiết. BCĐ tỉnh đã tổ chức 2 đợt tập huấn các văn bản của Trung ương, tỉnh về xây dựng NTM cho trưởng các phòng, ban liên quan của các huyện, thị xã, thành phố và bí thư, chủ tịch UBND các xã... Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức được 227 lớp học cho gần 17.500 học viên tham dự. Tỉnh đã triển khai các đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, bảo đảm vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2011-2015, với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM ở tỉnh năm 2012 dự kiến là 8.200 tỷ đồng, trong đó 300 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, 2.500 tỷ đồng các chương trình lồng ghép, 1.500 tỷ đồng vốn vay tín dụng và 900 tỷ đồng huy động từ các doanh nghiệp.

Hiện nay, công tác xây dựng NTM tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng NTM còn hạn chế, thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tiến độ triển khai quy hoạch chậm, chất lượng đồ án quy hoạch thấp, thiếu lực lượng tư vấn có kinh nghiệm. Nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, vốn huy động dân đóng góp hạn chế. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2011 còn thấp, chưa tương xứng với mục tiêu chương trình, ngân sách trung ương năm 2012 chậm phân bổ. 

img

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh đánh giá: Trong năm 2011 và đầu năm 2012, việc thực hiện xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều cách làm hay, phù hợp với thực tế cần được nhân rộng. Nhiều địa phương đã chỉ đạo quyết liệt tạo hiệu quả rõ nét, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong việc triển khai thực hiện đề án, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; Tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn xuất hiện ở một bộ phận lãnh đạo, cán bộ; xây dựng NTM chưa trở thành một phong trào rộng khắp với quần chúng nhân dân; Công tác quy hoạch còn chậm trễ; Quá trình thực hiện chỉ đạo, triển khai tại nhiều địa phương còn lúng túng, chưa quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đổi mới cách thức, nội dung tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ về xây dựng NTM, từ đó tạo ra phong trào rộng khắp và có ý nghĩa thiết thực với người dân. Đẩy mạnh việc quy hoạch xây dựng, lập đề án. Đối với 58 xã thực hiện giai đoạn 1 chậm nhất phải hoàn thiện quy hoạch trước ngày 1/7, xây dựng xong các đề án trong năm 2012 ; các xã còn lại căn bản hoàn thiện quy hoạch và xây dựng được ít nhất 1 đề án để triển khai thực hiện xây dựng NTM trong năm 2012. Khi tiến hành xây dựng đề án cần xác định rõ quy mô, nguồn vốn, lộ trình phân kỳ cho phù hợp. Các xã cần chủ động xây dựng cơ chế, nguồn lực, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn ngân sách nhà nước. Kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên BCĐ các cấp.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và yêu cầu các sở, ngành có ý kiến đóng góp, giải quyết cụ thể, rõ ràng, trước ngày 15/5 có văn bản trả lời gửi các địa phương.

Sở TT&TT Hải Dương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top