Hội nghị triển khai Thông tư 20/2012/TT-BTTTT

Thứ ba, 05/03/2013 16:16

Sáng ngày 05/3/2013, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 20/2012/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho truyền hình số mặt đất. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Lê Nam Thắng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

img

Thứ trưởng Lê Nam Thắng chủ trì Hội nghị.

Ngày 04/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thông tư gồm 3 điều quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB –T2 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình số mặt đất DVB – T2.

Theo đó ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn quốc gia sau:   

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB –T2 Ký hiệu QCVN 63: 2012/BTTTT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã theo chuẩn DVB – T2 hỗ trợ SDTV và HDTV tại Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng cho cả thiết bị hoạt động (STB) và thiết bị thu được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và/ hoặc HDTV. Ngoài ra, quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB - T2 tại Việt Nam. Các thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB – T2 thuộc mục 1.1 Phạm vi điều chỉnh của QCVN 63:2012/BTTTT phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị thu trong mạng truyền hình số mặt đất DVB – T2 và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật DVB – T2 Ký hiệu QCVN 64: 2012/BTTTT. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức Việt Nam có hoạt động phát tín hiệu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB – T2 trên lãnh thổ Việt Nam. Tín hiệu truyền hình số mặt đất thế hệ thứ hai (DVB-T2) không khóa mã (FTA) tại phía phát tín hiệu phải được đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này. Các tổ chức có hoạt động phát tín hiệu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB – T2 trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB – T2 không khóa mã tại phía phát phải phù hợp với tiêu chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện nay.
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top