Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở TT&TT Hà Nội

Thứ tư, 20/01/2021 15:32

Sở TT&TT Hà Nội là một Sở đặc biệt, là một đơn vị mềm, một đơn vị ảo của Bộ TT&TT. Sở có thành công thì Bộ mới thành công, Sở có hoàn thành nhiệm vụ, Bộ mới hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhận định của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn về vai trò quan trọng của Sở TT&TT Hà Nội trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở TT&TT Hà Nội sáng ngày 20/1/2021.

Sáng ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, đại diện các Sở, ban, Ngành thành phố Hà Nội và đại diện các doanh nghiệp BCVT, CNTT trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh lại một số quan điểm lớn của Bộ trưởng Bộ TT&TT trong năm 2021 và những năm tới về định hướng phát triển của ngành TT&TT. Ngành TT&TT đi song hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về cơ bản là đi trước một bước vì là ngành hạ tầng, là ngành dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, năm 2025 phải hoàn thiện hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế xã  hội, đặc biệt là kinh tế số. Hết năm 2021, về cơ bản phải hoàn thiện xong chính phủ điện tử, từ năm 2025, tiến tới xây dựng chính phủ số.

Muốn chuyển đổi số thành công, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần phải bắt đầu từ địa phương, từ cấp nhỏ nhất của địa phương là cấp xã với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Đối với phương hướng nhiệm vụ của Sở TT&TT năm 2021, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chỉ đạo, ngay từ đầu năm 2021, Sở TT&TT cần xây dựng chương trình hành động cụ thể dựa trên các định hướng lớn cho 6 lĩnh vực của ngành trong Chỉ thị 01 mà Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký ban hành; dựa trên Nghị quyết của Thành uỷ và chương trình công tác của UBND Hà Nội và dựa trên thoả thuận hợp tác giữa Thành uỷ, UBND Hà Nội với Bộ TT&TT, các hợp tác của Sở trên 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Sở TT&TT Hà Nội cũng cần đi đầu trong việc ký kết  hợp tác với các đơn vị của Bộ trong 6 lĩnh vực.

20210120-pg1-TT.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 Sở TT&TT Hà Nội

Trong lĩnh vực Bưu chính, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chỉ đạo Sở TT&TT Hà Nội cần tập trung hoàn thiện mã địa chỉ bưu chính Vpostcode đến từng hộ gia đình. Sở cần hoàn thiện Vpostcode trong quý II năm nay vì đây sẽ nền tảng căn bản quan trọng để quản lý, phát triển kinh tế, đặc biệt là thương mại điện tử. Mã địa chỉ bưu chính hiện được Chính phủ, Bộ TT&TT giao cho VNPost thực hiện.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, 100% các xã phải có điểm phục vụ bưu chính. Sở TT&TT Hà Nội cần phối hợp với VNPost tạo điều kiện cho doanh nghiệp này xây dựng các điểm phục vụ bưu chính hỗ trợ người dân.

Về Viễn thông - Internet, Sở TT&TT Hà Nội cần tập trung phát triển hạ tầng số, trong đó tăng cường thúc đẩy dùng chung hạ tầng viễn thông. Sở cũng cần thúc đẩy hoạt động thử nghiệm 5G của các nhà mạng trên địa bàn Hà Nội

20210120-pg2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với công nghiệp ICT, Sở cần tập trung vào các khu CNTT tập trung, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp số, doanh nghiệp startup. Cần phải quy tụ các doanh nghiệp trong ngành TT&TT và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp là mạch máu, tế bào của xã hội, đóng góp quan trọng cho đất nước phát triển. Do đó, phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Sở cũng cần tập trung triển khai các nền tảng dùng chung cho thành phố. Bộ TT&TT đang tập trung xây dựng các nền tảng dùng chung. Sở TT&TT Hà Nội liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) để sử dụng các nền tảng này, không cần tự đầu tư để tiết kiệm nguồn lực.

Về an toàn thông tin mạng, Sở Hà Nội tập trung bảo đảm ATTT bốn lớp, rà quét phát hiện tin xấu độc trên mạng.

Trong lĩnh vực Báo chí, Sở cần tăng cường giám sát quản lý thông tin xấu độc trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội Facebook, YouTube.

Đối với lĩnh vực thông tin cơ sở, Sở cần quan tâm đến các đài phát thanh phường xã. Các đài này đã chứng minh vai trò của mình trong thời kỳ Covid. Với các đài truyền thanh thế hệ mới hiện nay, xã không cần cử một cán bộ phụ trách lĩnh vực này.

Sở TT&TT Hà Nội cần bám sát các đơn vị Cục Vụ của Bộ, nếu có bất cứ vấn đề thắc mắc, khó khăn gì, các đơn vị của Bộ sẵn sàng hỗ trợ, đặc biệt là các vấn đề đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, giải pháp mới để triển khai hiệu quả. Trong chương trình công tác, Sở cũng phải định hướng cho các quận, huyện triển khai CNTT, hạ tầng viễn thông hiệu quả, tránh tình trạng mỗi quận lại đầu tư riêng phần mềm, ứng dụng, dẫn đến tốn kém.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo nội bộ cho cán bộ quận huyện cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 của Sở TT&TT Hà Nội. Ngoài ra, cần bố trí nguồn nhân lực để đảm bảo các quận huyện đều có người triển khai công tác TT&TT, đặc biệt là chuyển đổi số, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top