Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Thanh tra TT&TT năm 2012

Thứ bảy, 07/01/2012 11:43

Sáng ngày 07/01/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thanh tra Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác Thanh tra Thông tin và Truyền thông năm 2012. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo VPCP, Bộ Công An; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo một số Sở TT&TT…

img

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tặng bằng khen của Bộ cho đại diện một số Sở TT&TT đạt kết quả tốt trong lĩnh vực Thanh tra

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Năm 2011 vừa qua, Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông đã bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác đột xuất ngoài kế hoạch; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc mới phát sinh do lãnh đạo đơn vị giao. Hoạt động thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã được thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật của các đối tượng được kiểm tra, góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chủ trì xây dựng để Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho việc thanh, kiểm tra về thông tin và truyền thông. Phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ, Thanh tra các Sở, Bộ, ngành và các cơ quan của Bộ Công an phát hiện, thanh, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về thông tin và truyền thông. Qua các cuộc thanh tra đột xuất việc cung cấp dịch vụ nội dung (tin nhắn rác) trên mạng thông tin di động; việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến; việc in, phát hành, xuất bản; việc quản lý thuê bao di động trả trước đã phát hiện nhiều sai phạm của các doanh nghiệp, bất cập, chồng chéo trong văn bản quản lý nhà nước.
 
Chánh Thanh tra Bộ TT&TT ông Nguyễn Văn Hùng đọc báo cáo kết quả công tác năm 2011 tại Hội nghi.
Kết quả của các cuộc thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, có tác động tốt đến nhiều mặt như lập lại kỷ cương kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Giúp các doanh nghiệp chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm, từ đó có những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa việc kinh doanh vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các Kết luận thanh tra rất cụ thể, sát thực, đảm bảo tính pháp lý cao trên cơ sở các quy định của pháp luật, đối tượng được thanh, kiểm tra đều chấp hành và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, không có trường hợp nào phát sinh khiếu nại về kết luận thanh tra. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông không ngừng học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ của mình nhằm đáp ứng được tình hình thực tế của công việc. Điều quan trọng là cán bộ thanh tra luôn luôn giữ vững được phẩm chất đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, không có bất kỳ biểu hiện sai lệch gì trong suốt quá trình thanh tra.
 
img
 
Trong năm qua ngành thanh tra thông tin và truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch thanh tra toàn ngành, góp phần thành công tốt đẹp vào trọng tâm công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như công tác của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết quả đáng ghi nhận là các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các đối tượng được thanh tra đã có ý thức tôn trọng và hiểu biết pháp luật hơn trước. Chính vì vậy pháp luật đã thực sự đi vào cuộc sống đối với toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ và toàn dân.
 
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại sau: Với đặc điểm là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, một lĩnh vực mang tính công nghệ hiện đại, tính nhạy cảm, phức tạp nên khi giải quyết cần xem xét ở nhiều góc độ, gây khó khăn trong việc xử lý; Hệ thống văn bản pháp lý chưa hoàn chỉnh đặc biệt là Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông chưa được ban hành là yếu tố hạn chế về mặt pháp lý nên hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn hoặc không xử lý được; Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí, xuất bản còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài do vụ việc được báo chí phản ánh chưa có kết luận của cơ quan chức năng; tiếp nhận hồ sơ quảng cáo các sản phẩm thuộc ngành y tế còn có thiếu sót của cơ quan chức năng; Một số Sở Thông tin và Truyền thông còn thiếu cán bộ làm công tác thanh tra, hoặc hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ nên việc triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất còn gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo về thời gian và kế hoạch đã đề ra. Mặt khác lực lượng thanh tra của một số Sở được điều động đi làm công tác khác nên việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra kế cận gặp nhiều khó khăn và khó chủ động trong công việc; Công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra nhiều khi chỉ mang tính hình thức, chưa đủ mạnh để răn đe đối tượng vi phạm; Kinh phí và phương tiện phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ công tác thanh, kiểm tra.
 
Trong năm 2012, Thanh tra TT&TT sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong đó: Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản; bưu chính; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh, truyền hình trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chú trọng tổ chức thực hiện thanh tra các hoạt động về quản lý thuê bao di động trả trước; quản lý đại lý internet; cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng thông tin di động; tin nhắn rác và trò chơi trực tuyến; Xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra diện rộng các Đài PTTH trên địa bàn quản lý; Chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác thanh tra đột xuất; Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; quan tâm đến việc “thanh tra lại” theo quy định của Luật thanh tra năm 2010; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc đông người, vượt cấp; khắc phục việc chuyển đơn lòng vòng, hướng dẫn không đúng quy định; giải quyết dứt điểm các vụ tồn động, bức xúc, kéo dài; Tập trung tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng; Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng; Củng cố tổ chức, bộ máy Thanh tra tại các Sở Thông tin và Truyền thông; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức thanh tra của các Sở Thông tin và Truyền thông; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại điện một số Thanh tra thuộc Sở TT&TT các tỉnh báo cáo kết quả Thanh tra TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn khẳng định công tác Thanh tra là một công tác rất khó khăn luôn đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao vì xác định các sai phạm không hề đơn giản. Điều đó cho thấy công tác Thanh tra là một công tác vô cùng quan trọng đối với đời sống xã hội. Thứ trưởng Đỗ Quỹ Doãn cũng đánh giá cao kết quả công tác của Thanh tra Bộ trong năm vừa qua. Thứ trưởng chỉ đạo trong năm 2012 Thanh tra Bộ cần chú trọng những việc sau: Xây dựng lực lượng Thanh tra toàn Ngành mạnh, đoàn kết nhằm tạo ra được sức mạnh chung, đảm đương được các nhiệm vụ, đáp ứng được công tác Thanh tra 5 lĩnh vực của Ngành đều là những lĩnh vực khó; Chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch Thanh tra, đặc biệt qua các cuộc Thanh tra cần rút ra được các bài học kinh nghiệm, phát hiện được những lỗ hổng trong hệ thống QPPL về Thanh tra để kịp thời bổ xung; Tăng cường hơn nữa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,  nâng cao năng lực của đội ngũ Thanh tra; Thanh tra nên có một chương trình thi đua giữa các khu vực.
 
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tặng bằng khen của Bộ cho đại diện một số Sở TT&TT đạt kết quả tốt trong lĩnh vực Thanh tra
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top