Hội nghị triển khai hướng dẫn một số nội dung kế hoạch, đầu tư và tài chính năm 2015

Thứ năm, 05/02/2015 14:25

Ngày 05/02/2015 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn một số nội dung kế hoạch, đầu tư và tài chính năm 2015. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, lãnh đạo, cán bộ trong lĩnh vực tài chính - kế toán, kế hoạch - đầu tư của các đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, hệ thống tài chính đã đóng góp vào những thành công và kết quả chung của ngành TT&TT trong năm 2014. Tất cả các hoạt động phải có chi tiêu nhất định, Bộ đã hoàn thành nhiệm vu thu chi ngân sách năm 2014 theo quy định của Chính phủ, nguồn thu vượt nguồn chi. Để đạt được mục tiêu chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý của Bộ, Bộ trưởng đề nghị mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị cần quán triệt và triển khai các chương trình hành động, dự toán phân bổ ngân sách của Bộ đã ban hành một cách quyết liệt. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ trong lĩnh vực tài chính - đầu tư được nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc yêu cầu nghiệp vụ. Bộ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về nghiệp vụ chuyên môn, quy trình, thủ tục mới về kế hoạch, đầu tư và tài chính.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính đã phổ biến một số nội dung về công tác thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, công tác kiểm toán, thanh tra tài chính, thanh tra công tác đấu thầu năm 2015. Theo đó, năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu chung được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Về chi ngân sách, Quốc hội, Chính phủ và Thủ trướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu thắt chặt chi tiêu ngân sách, tiết giảm các hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, không mua sắm xe công…
 
Cũng tại Hội nghị, các đơn vị tham gia các ý kiến, thắc mắc về các nội dung trong quá trình triển khai thực hiện. Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính đã giải đáp cụ thể và làm rõ các thắc mắc của các đơn vị.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết kinh phí năm 2015 đã được giao cho các đơn vị, còn một một số nội dung như khoa học công nghệ, chương trình mục tiêu quốc gia. Để thực hiện các nhiệm vụ này, các đơn vị phải triển khai đầy đủ quy trình thủ tục: xây dựng dự toán, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ngân sách. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến các quy trình triển khai và quyết toán của đơn vị. Đối với phần kinh phí năm 2015 phải được thực hiện tiết kiệm, phần kinh phí tự chủ phải có thuyết minh cụ thể…/.

 

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top