Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ năm 2013 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ sáu, 08/02/2013 08:35

Ngày 06/02/2013, Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2013. Ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ đến dự.

img

Năm qua, được sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, sự phối hợp nhịp nhàng của các Sở, ban, ngành thành phố đã tạo điều kiện cho Sở thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, an toàn mạng lưới thông tin phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố. Các chỉ tiêu về doanh số, phát triển thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông đều vượt kế hoạch. Cụ thể, thuê bao internet tiếp tục phát triển, tổng thuê bao Internet đạt trên 90 nghìn thuê bao, tăng 23,28% so với cùng kỳ, vượt 0,22% so với kế hoạch; thuê bao băng rộng trên 60 nghìn thuê bao, tăng 11,62% so với cùng kỳ, vượt 0,47% kế hoạch; Tỷ lệ người dùng Internet 27,4%, tăng 7,45% so với cùng kỳ và vượt 3,4% kế hoạch; Tỷ lệ hộ gia đình nghe được đài phát thanh là 100%, tăng 0,5% so với cùng kỳ, vượt 0,44% so với kế hoạch; Tỷ lệ hộ gia đình xem được đài truyền hình là 100%, so với cùng kỳ tăng 0,22% và vượt 0,11% kế hoạch; Tỷ lệ triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trên môi trường mạng đạt 14,29% so với kế hoạch do chưa có kinh phí để tiếp tục triển khai dự án, đối với cấp quận, huyện triển khai 9/9 đơn vị và đạt 100% kế hoạch…

Hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) được tăng cường và ngày càng hoàn chỉnh tạo thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT-TT trong phát triển kinh tế- xã hội, anh ninh - quốc phòng của thành phố.

Hoạt động bưu chính, chuyển phát có bước phát triển tốt, thị trường viễn thông, internet phát triển nhanh và đúng lộ trình. Các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính chuyển phát đã có sự hợp tác với nhau, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, người dân được thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ mới với giá rẻ nhưng chất lượng cao hơn.

Công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Cần Thơ khẳng định vị thế dẫn đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục xây dựng khu CNTT tập trung và Vườn ươm doanh nghiệp CNTT của thành phố. Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất phần mềm và nội dung số đang có hướng phát triển tốt, là lĩnh vực ưu tiên đầu tư của thành phố trong tương lai.

Các cơ quan, đơn vị báo, đài Trung ương và địa phương hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đội ngũ phóng viên các báo, tạp chí hầu hết tác nghiệp đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Nhiều ấn phẩm có chất lượng, phụ trang phong phú, đa dạng ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và thúc đẩy kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng phát triển.

Công tác thanh tra, kiểm tra chủ động thực hiện và phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua tính chính xác, trung thực của công tác thanh tra đã lập lại kỷ cương kinh doanh của các doanh nghiệp, số vụ vi phạm pháp luật giảm so với cùng kỳ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương bạn để học tập kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai các hoạt động mang tính liên vùng hay liên quan nhiều địa phương để tạo diều kiện thuận lợi hơn trong quá trình triển khai hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông ở quận, huyện và cơ sở ngày càng phát huy tốt hơn. Các hình thức, biện pháp thông tin, tuyên truyền và phổ biến văn bản pháp luật đúng quy định, đa dạng, phù hợp với đối tượng có liên quan đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, CBCC, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao về công tác quản lý nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là công tác quản lý báo chí, xuất bản, quảng cáo. Đồng chí Phó chủ tịch cũng lưu ý đến thời điểm hiện tại việc triển khai một cửa điện tử đã hoàn thành  ở 46 xã - phường, năm 2013 cần triển khai  rộng khắp đến các xã phường còn lại. Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ, các Sở ngành và các doanh nghiệp liên quan cần phối hợp chặt chẽ  trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả.
 

Phạm Nga
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top