Hội nghị tổng kết kết quả tuyên truyền ASEAN cấp quốc gia khu vực miền Trung và miền Nam

Thứ bảy, 11/08/2018 16:02

Ngày 10/8/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả tuyên truyền ASEAN cấp quốc gia khu vực miền Trung và miền Nam. Tham dự Hội nghị gồm 200 đại biểu đến từ các Sở, các Đài PTTH và các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực này.

 Hội nghị đã cập nhật lại toàn bộ tiến trình hội nhập trong ASEAN của Việt Nam, tiến độ thực hiện Kế hoạch Tổng thể của ASEAN đến năm 2025, các kế hoạch truyền thông cấp khu vực (như Kế hoạch Chiến lược Thông tin và Truyền thông 2016-2025, Kế hoạch Tổng thể Truyền thông ASEAN 2018-2025, vv), việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN cấp quốc gia, kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN cụ thể năm 2018 và kế hoạch truyền thông hướng tới năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020, đồng thời trao đổi về cơ chế tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền ASEAN thời gian tiếp theo.

anh1-1htqt.jpg

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông  Phan Thảo Nguyên trình bày kế hoạch tại Hội nghị

Hội nghị là cơ hội để nhìn lại những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 5 năm qua (2013-2018) thông qua tiến hành bảng khảo sát và các bài tham luận của các Bộ ngành và các Tỉnh, cập nhật kế hoạch tuyên truyền ở cấp khu vực và cấp quốc gia để triển khai đồng bộ từ cấp trung ương tới các địa phương trong tiến trình hội nhập, các cơ chế phối hợp cần thúc đẩy và thảo luận các biện pháp hiệu quả hơn nữa để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ trong thời gian tới, đảm bảo lĩnh vực thông tin thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực khác trong tiến trình hội nhập ASEAN. Thông qua Hội nghị này, các đại biểu sẽ có cái nhìn tổng thể về toàn bộ kế hoạch tuyên truyền ASEAN ở cấp khu vực, cấp quốc gia và các biện pháp sắp tới, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về các lợi ích mà hội nhập ASEAN mang lại cũng như hiểu rõ các cơ hội thách thức đặt ra để cùng chung tay xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

anh3-2htqt.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tổng kết kết quả triển khai tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2013-2018 là một trong các sự kiện quan trọng nhằm tăng cường cơ chế phối hợp cấp quốc gia giữa các Ban, Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, các địa phương, các cơ quan báo chí trong cả nước trong công tác tuyên truyền về ASEAN, với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của đại diện của các Bộ Trụ cột (Ngoại giao, Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội), các Bộ ngành trung ương, các cơ quan báo chí, UBND các Tỉnh, các Sở và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh miền Trung và miền Nam./.

HTQT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top