Hội nghị Tổng kết Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

Thứ ba, 11/10/2011 13:42

Sáng nay ngày 11/10/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai - Trưởng ban chỉ đạo cuộc điều tra; nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, Tổng Cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các doanh nghiệp cùng đại diện các Sở, Ban, ngành 63 tỉnh/thành phố (thông qua cầu truyền hình trực tuyến).

img

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Điều tra trình bày báo cáo tổng kết Điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010. Theo báo cáo, việc tiến hành cuộc điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam mạnh về CNTT&TT. Cuộc điều tra với mục tiêu là thu thập các thông tin, số liệu về thực trạng cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia, khả năng tiếp cận thông tin của người dân các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…; trên cơ sở từ kết quả thu được hình thành cơ sở dữ liệu thông tin, ứng dụng CNTT trong toàn hệ thống chính quyền từ cấp trung ương đến cấp xã và tổ chức dân cư; xây dựng hệ thống số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông; cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể và phát triển ngành TT&TT trong thời gian qua và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển; cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết để các cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền. Điều tra thống kê sẽ thực hiện lấy các thông tin cơ bản về TT&TT theo các đơn vị hành chính từ tỉnh, huyện đến cấp xã như tình trạng phủ sóng phát thanh, truyền hình, số lượng thuê bao điện thoại, internet trên địa bàn xã, các thông tin về mức độ phổ cập dịch vụ viễn thông, phổ cập phương tiện nghe nhìn đến các hộ gia đình, tình hình sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính và internet… Bên cạnh những thuận lợi, cuộc điều tra thống kê trên toàn quốc của Bộ TT&TT còn gặp một số khó khăn nhưng đã được Ban chỉ đạo khắc phục và thu được nhiều kết quả tích cực.

Theo số liệu thu được từ cuộc điều tra thống kê điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 (đăng tải tại địa chỉ http://thongke2010.mic.gov.vn), Việt Nam đang có 15.483.292 thuê bao điện thoại cố định; 99,7% số xã được điều tra có điện thoại di động; số thuê bao Internet băng rộng đạt 3.298.976 thuê bao và 87,2% số xã được điều tra có thuê bao Internet băng thông rộng; 94,9% số xã được điều tra có điểm truy nhập viễn thông công cộng. Cũng theo số liệu thống kê năm 2010, nước ta có 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xã đã có máy tính cá nhân; có tới 99,5% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp có máy tính cá nhân… Với số lượng máy tính được trang bị tại các công sở, cùng nhiều hoạt động đào tạo bài bản công thức về ứng dụng CNTT, phần mềm phục vụ cải cách hành chính tăng theo cấp số nhân qua từng năm. Đây là những tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, từng bước áp dụng CNTT cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân và đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT.

Cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 đã thu được những kết quả tốt, có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc, tổng kết tình hình thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 – 2010 để tiếp tục xây dựng cho giai đoạn 2011 – 2015; làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về hệ thống chính quyền từ cấp Trung ương đến địa phương, từng bước xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống Chính phủ điện tử của Việt Nam; đồng thời các thông tin thống kê về danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam được chuẩn hóa về tên gọi, mã số theo các quy định của Nhà nước được sẵn sàng trên máy tính với cấu trúc dữ liệu thống nhất, dễ dàng chia sẻ cho các ban ngành, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thu thập thông tin, số liệu… Cuộc điều tra còn cung cấp những thông tin, tư liệu quan trọng để ngành TT&TT đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách phát triển thời gian qua như: Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Các quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, CNTT đến năm 2010 của cả nước và của từng địa phương… Kết quả điều tra còn góp phần tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố xây dựng những chương trình, đề án phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực TTTT trên địa bàn trong những năm tới. Từ đó đề xuất các giải pháp cung ứng dịch vụ để người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản về điện thoại, Internet và nghe – nhìn, hướng đến ứng dụng thành công chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá cao sự đóng góp công sức, sự phối hợp hành động giữa các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện theo đúng quy định, trình tự để cuộc điều tra thống kê đạt kết quả tốt nhất. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên ngành TT&TT tiến hành một cuộc điều tra thống kê quy mô lớn toàn quốc. Số liệu kết qủa điều tra thống kê đã góp phần thiết thực, kịp thời giúp Bộ có thêm những tư liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án, đề án lớn của ngành TT&TT sẽ được triển khai trong giai đoạn 2011 – 2015. Đây cũng là số liệu quan trọng để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển TT&TT ở địa phương. Bộ trưởng cũng chỉ đạo bên cạnh việc ghi nhận các kết quả, thành tích trong việc tổ chức thực hiện điều tra thống kê toàn quốc, Hội nghị cũng cần rút ra các bài học kinh nghiệm cho họat động điều tra thống kê, cũng như cho các hoạt động tổ chức phối hợp giữa Bộ TT&TT với các Bộ/Ngành ở Trung ương và với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cũng đã phát biểu chia sẻ với Hội nghị về những khó khăn, thuận lợi của quá trình triển khai, xây dựng và thực hiện cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010. Ông cũng bày tỏ mong muốn, với kết quả thu được từ cuộc Điều tra này, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục đẩy mạnh đề án đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai – Trưởng Ban chỉ đạo Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 cũng đã phát biểu gửi lời cảm ơn tới các Bộ, Ngành trung ương, Tổng Cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, Ban ngành của 63 tỉnh/thành phố; các doanh nghiệp như VNPT, Viettel, VTC…đã hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện điều tra.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010, đồng thời có các Quyết định trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tại các tỉnh/thành phố đã tham gia vào cuộc Điều tra này.

img

img


 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top