Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2009 và triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2010

Thứ năm, 06/05/2010 21:22

Sáng ngày 6/5/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chủ chì hội nghị “Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2009 và triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2010”.

img

Tham dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ban chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị chức năng thuộc bộ TT&TT…

Qua báo cáo của Ban chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông: Năm 2009 vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ TT&TT và địa phương các cấp cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong công tác PCLB&TKCN và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Công tác PCLB&TKCN đã hạn chế được mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với mạng lưới bưu chính, viễn thông. Đặc biệt, công tác PCLB đã triển khai được phương thức chỉ đạo điều hành thông qua truyền hình trực tuyến của BCĐ PCLB Trung ương tại 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả điều hành phòng chống lụt bão của BCĐ PCLB Trung ương. Về viễn thông, các đơn vị trong ngành đã vận động tốt phương châm của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ PCLB Trung ương “Chủ động phòng tránh – Đối phó kịp thời – Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” làm nguyên tắc chính trong xây dựng phương án PCLB năm 2009 và linh hoạt việc vận dụng phương châm chỉ đạo “4 tại chỗ” trong việc tổ chức thông tin phục vụ công tác PCLB&TKCN, giữ vững và đảm bảo thông tin liên lạc, điều hành phòng chống thiên tai từ Trung ương – Tỉnh – Huyện và trọng điểm thiên tai. Công tác thông tin dự báo thiên tai, cấp cứu khẩn cấp trên biển cũng được hệ thống các Đài thông tin duyên hải theo dõi và xử lý đối với 788 trường hợp thông tin cấp cứu khẩn cấp, cứu được 1086 người (1043 người Việt Nam và 43 người nước ngoài) Thực hiện phát quảng bá thông tin về cơn bão, áp thấp nhiệt đới với 19.987 phiên theo quy chế báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ. Công tác Bưu chính đã đảm  bảo an toàn hầu hết các tuyến đường thư, báo cấp I và cấp II trong các tình huống có thiên tai năm 2009.

Trong năm 2010, để chủ động đối phó với thiên tai việc chuẩn bị, phòng ngừa phải được thực hiện đầy đủ theo phương châm “Chủ động phòng tránh – Đối phó kịp thời – Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó lấy phòng, tránh là chính. Để thực hiện phương châm trên, và vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” cần làm tốt các công tác như: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiến hành tổng kết rút kinh nghiệp công tác PCLB&TKCN, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2009; xây dựng triển khai phương án PCLB&GNTT, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2010. Tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ và của Bộ TT&TT về PCLB&GNTT về thông tin đảm bảo an toàn cứu nạn – cứu hộ trên biển. Chỉ đạo các doanh nghiệp hạ tầng mạng nghiên cứu, xây dựng và ban hành triển khai hế hoạch dài hạn và có lộ trình thực hiện cho từng năm về công tác PCLB&GNTT mạng lưới bưu chính viễn thông; tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Đề án Tổ chức thông tin phục công tác phòng chống thiên tai trên biển theo quyết định số 137/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thực hiện Quyết định số 484/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, triển khai thực hiện Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng về chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiện tai đến năm 2020. Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB&TKCN năm 2010. Tiếp tục triển khai củng cố, tăng cường và phát triển thông tin di động vùng ven biển thông qua các việc triển khai xây lắp các trạm BTS GMS công suất lớn ven biển của Viettel, trạm BTS sử dụng công nghệ CDMA450 của EVNTelecom. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực ban điều hành 24/24 giờ trong ngày, trực ban PCLB trong mùa mưa, bão theo các quy định hiện hành… Ngoài ra công tác kiểm tra, thực hiện PCLB&GNTT các tỉnh theo phan công của BCĐ PCLB Trung ương cần làm tốt các việc sau: Kiểm tra công tác PLCB đảm bảo thông tin liên lạc của các đơn vị nằm ở vùng trọng yếu về thiên tai; việc kiểm tra phải được tiến hành theo chiều sâu, đặc biệt đối với các mạng lưới, thiết bị, nhà trạm, kho tàng cột anten, dây dắt, chống sét và phải xong trước mùa mưa bão của từng miền.
imgPhát biểu tổng kết Hội nghị Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng khẳng định năm 2009 vừa qua tình hình thiên tai biến động thất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại rất lớn đối với đất nước và làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là thiệt hại trực tiếp đến các doanh nghiệp viễn thông trong nước là không thể đo đếm. Tuy nhiên trong năm vừa qua công tác PCLB&GNTT do được quan tâm, chỉ đạo đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2010 tới các đơn vị cần phải làm tốt các nhiệm vụ sau đây: Truyền thông nâng cao nhận thức về PCLB&GNTT đối với nhân dân và các doanh nghiệp; đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của các cấp khi xẩy ra sự cố; các doanh nghiệp phải có kế hoạch PCLB&GNTT từ nay cho đến năm 2020; củng cố bộ máy tổ chức PLCN&GNTT ở mỗi đơn vị chức năng; Cục Báo chí phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông sâu rộng hơn nữa về công tác PCLB&GNTT…
Cũng tại hội nghị Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT đã lên trao tặng bằng khen cho các đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB&GNTT năm 2009.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top