Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai

Thứ ba, 03/04/2012 14:58

Chiều ngày 26/12/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí trần Đức Lai, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Đại diện Văn phòng Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

img
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch triển khai công tác trọng tâm năm 2012. Năm 2011 là năm bản lề, Quỹ vừa tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74); đồng thời vừa xây dựng và bước đầu triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1643). Mặc dù trong quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn Quỹ, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2011.
 
Trong năm 2012, Quỹ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện công tác tổng kết, đánh giá Chương trình 74; Tiếp tục phối hợp hoàn thiện, thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg; Thực hiện Công văn 6619/VPCP-KTN về Xây dựng phương án hỗ trợ chính sách cung cấp DVVTCI 9 tháng đầu năm 2011, lập và thực hiện phương án thanh toán kinh phí duy trì thuê bao điên thoại cho cá nhân, hộ gia đình khu vực II và III trong năm 2011; Thực hiện Quyết định 1643/QĐ-TTg.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thứ trưởng Trần Đức Lai nhất trí với báo cáo và biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Quỹ trong năm 2011.  Quỹ đã rất tích cực,  tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cho chương trình VTCI của Nhà nước. Năm 2011 là năm Quỹ tập trung tổng kết chương trình theo Quyết định 74 của Chính phủ; Triển khai chương trình VTCI giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định 1643QĐ-TTg ngày 21/9/2011; Quỹ đã triển khai tốt các công việc thực thi như hoàn thành các văn bản Quy phạm pháp luật cũng như vấn đề thanh quyết toán; duy trì tốt các hoạt động Đảng, chuyên môn, Công đoàn tạo sự đồng bộ, đoàn kết trong tập thể và là một trong những đơn vị mạnh của Bộ Thông tin và Truyền thông….
 
Trong bối cảnh kinh tế năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn, ngành TT&TT cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Quỹ cần tổng kết chương trình 74 dự kiến trong Quý 2 năm 2012,  tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai chương trình VTCI cho giai đoạn 2011-2015; triển khai Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hỗ trợ cung ứng dịch vụ VTCI, xây dựng hệ thống tin học hóa đến tận cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; ổn định tổ chức, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao nghiệp vụ…
Ngô Nguyệt
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top