Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 02/12/2009 16:28

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

img

Sáng ngày 2/12/2009, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị  về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Đồng chí Lê Nam Thắng – Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Sau 5 năm thực hiện, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TT&TT đã không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đã được quán triệt tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả. Nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và trong cán bộ CNVC đã có chuyển biến rõ rệt. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng đã được tăng cường hơn. Tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đã đề ra, các tiêu chí thi đua thiết thực, rõ ràng, đúng mức, thật sự lôi cuốn hàng vạn cán bộ, công chức, công nhân viên chức toàn Ngành tích cực tham gia. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng nên đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thể cán bộ, CNVC toàn Ngành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Trong 5 năm qua đã có 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 1 tập thể đang được Nhà nước xem xét để phong tặng danh hiệu trên; 92 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1007 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ, 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, 19 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 22 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 95 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, hàng nghìn tập thể và cá nhân  được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ, được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu khác.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã phát biểu yêu cầu các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá những việc đã thực hiện để qua đó đề xuất được phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tới. Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn Hội nghị này tạo ra được chuyển biến về nhận thức trong cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị. Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị thuộc Bộ.

Từ thực tế chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TT&TT trong năm năm qua, hội nghị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như công tác thi đua khen thưởng phải là công việc thường xuyên, phải được quán triệt đến tất cả cán bộ, CNVC, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khen thưởng phải gắn liền với thi đua; phải chú trọng khen thưởng đột xuất, thủ tục khen thưởng cần chặt chẽ nhưng gọn nhẹ, dễ làm; cần chăm lo cho bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và phải tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hội nghị đã thảo luận về phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Kết luận hội nghị Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo lãnh đạo, cấp uỷ các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, việc phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần chặt chẽ hơn; Lãnh đạo cần quan tâm hơn và dành nhiều thời gian cho công tác thi đua; hoạt động thi đua cần đều đặn, chú trọng đến chất lượng, cần đổi mới các hình thức nhân rộng các điển hình tiên tiến như xuất bản ấn phẩm về điển hình tiên tiến, tổ chức gặp gỡ, giao lưu; chú trọng khen thưởng đột xuất; đề nghị các đơn vị chỉ đạo cán bộ làm công tác kiêm nhiệm theo dõi thi đua khen thưởng tại đơn vị; Vụ Tổ chức cán bộ cần tổ chức các khoá tập huấn về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục xây dựng quy chế về các giải thưởng.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top