Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm, 28/10/2010 08:50

Chiều ngày 27/10/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Đảng Bộ, Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sơ kết công tác quý III năm 2010 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2010 của Đảng bộ Bộ TT&TT.

img

Tham dự Hội nghị có các đ/c: Trần Đức Lai - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đ/c Bùi Như Uyên - Phó Bí thư  Đảng ủy Bộ TT&TT; các đ/c trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ  và chi ủy trực thuộc, các đ/c trong các Ban đảng ủy thuộc Bộ TT&TT…
img

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trần Đức Lai chỉ đạo Hội nghị sẽ đi vào thảo luận 2 vấn đề chính hoàn thiện chương trình công tác Đảng trong năm 2010 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ TT&TT đã phối hợp và thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã tổ chức Lễ phát động và tổ chức Hội nghị quán triệt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong toàn Đảng bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn liền với xây dựng, thực hiện chương trình hành động của các tổ chức cơ sở Đảng. Thấm nhuần sâu sắc các chuẩn mực đạo đức của Bác, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong khối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gắn với 5 tiêu chí cụ thể: “Trung thành, Đoàn kết, Sáng tạo, Tận tụy, Công tâm” để mỗi đảng viên dễ học và dễ nhớ. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để phấn đấu, làm theo bằng những việc cụ thể. Mặc khác, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi Bộ.
Sau 4 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội họp một cách khoa học, thiết thực hơn trong từng công việc cụ thể, việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… được quy định cụ thể; cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhìn chung việc thực hành tiết kiệm ở các cơ quan đơn vị, đã từng bước đi vào nề nếp, kết quả năm sau chuyển biến tốt hơn năm trước.
Qua tiến hành rà soát các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng tiền, tài sản Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đều được chấp hành tốt, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực và vụ việc nổi cộm, bức xúc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Trong cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã có những bước đi đột phá như: Công bố các thủ tục hành chính; mô hình một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng thông tin và tiêu chuẩn ISO trong giải quyết các thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh quy chế làm việc, hướng tới xây dựng cơ quan văn hóa và phong cách văn minh công sở.
Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống; đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
Bộ TT&TT đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Chính phủ; xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, và các cơ chế chính sách để phát triển Ngành TT&TT. Công các quản lý nhà nước trong thời gian qua đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ trong thời kỳ hội nhập qua năm lĩnh vực chính của Ngành TT&TT cụ thể:
Mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet trong nước, quốc tế, thông tin hàng hải và truyền báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá cước một số dịch vụ ở nước ta đã sát mức bình quân ở khu vực. Mạng lưới viễn thông hiện có 153,3 triệu thuê bao điện thoại, đạt mật độ 178,6 máy/100 dân; toàn quốc có gần 23 triệu người sử dụng Internet. Mạng lưới bưu chính có khoảng 8009 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Bán kính phục vụ trung bình của mỗi điểm bưu chính ngày càng giảm, tỉ lệ số xã có báo Đảng đến trong ngày đạt 94,3% (trong đó số xã đặc biệt khó khăn là 91,8%).
Công nghệ thông tin được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý. Hầu hết các cơ quan nhà nước ở Trung ương, tỉnh thành phố đã có Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử; hầu hết cán bộ, công chức đã ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; trên 50% doanh nghiệp đã ứng dụng CNTT vào quản lý, trong đó có trên 60% doanh nghiệp kết nối Internet và trên 40% doanh nghiệp đã có trang điện tử. Công nghiệp công nghệ thông tin đang có những bước phát triển bứt phá với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 20%/năm. Nhiều tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đã và đang tham gia vào thị trường công nghệ thông tin Việt Nam, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành và đất nước.
Báo chí đã có bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng toàn diện, hiệu quả, tăng cả về quy mô, về số lượng và chất lượng các loại hình báo chí. Hiện cả nước có 706 Cơ quan báo in, 02 Đài phát thanh, truyền hình Trung ương, 01 Đài truyền hình thuộc Bộ, 64 Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 33 báo điện tử của các Cơ quan báo chí và gần 1000 trang tin điện tử được cấp phép. Báo chí đã khẳng định được vai trò, vị trí ảnh hưởng to lớn của mình đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh tư tưởng, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều, phản ảnh một cách toàn diện và nổi bật hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam hòa bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển.
Lĩnh vực xuất bản có những chuyển biến tích cực và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng, cung cấp một khối lượng kiến thức, thông tin to lớn về nhiều lĩnh vực cho nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho toàn xã hội. Hiện nay cả nước có 60 nhà xuất bản, khoảng hơn 1200 cơ sở in công nghiệp và trên 10.000 cơ sở phát hành.
Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như việc triển khai Cuộc vận động có lúc chưa đều, hiệu quả chưa cao; sự chuyển biến về nhận thức trong mỗi cán bộ đảng viên, công chức chưa đồng đều; kết quả “làm theo” chưa thực sự rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác. Công tác kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên. Những hạn chế trên vì những nguyên nhân sau: Nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của cuộc vận động chưa thật sự đầy đủ nên việc học tập, làm theo chưa thật sự tích cực, tự giác; Việc tổ chức triển khai thực hiện trong một số cơ quan đơn vị còn mang tính phong trào; Việc thực hiện cuộc vận động tuy đã phát huy kết quả bước đầu, song yêu cầu “làm theo” trong cuộc vận động còn có những hạn chế nhất định.
Trong thời gian tới, để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Đảng bộ cần tổ chức tốt việc gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo; đồng thời tập trung làm tốt các việc sau: Thường xuyên bám sát các nội dung, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để tuyên truyền Cuộc vận động; Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, tích cực làm theo tấm gương Bác mà tập chung vào hai nội dung “Thực hành, tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng” và “Cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với tiến hành Đại hội Đảng các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy để hoàn thành tốt công việc được giao; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập tấm gương Bác vào nội dung chính các buổi sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng và Chính phủ.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã đánh giá cao kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị chức năng thuộc Bộ cần khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai Cuộc vận động.

img
Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đã trao giấy khen cho 11 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 26 cá nhân và cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top