Hội nghị toàn thể Ủy ban tần số vô tuyến điện lần thứ 28

Thứ ba, 13/01/2015 13:16

Ngày 13/01/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban tần số vô tuyến điện lần thứ XXVIII.

img
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện; đồng chí Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2014, các cơ quan tham gia Ủy ban tần số đã phối hợp nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện;  Xây dựng và được ban hành các văn bản qui phạm pháp luật quan trọng về quản lý tần số vô tuyến điện.
 
Các cơ quan tham gia Ủy ban đã tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200MHz; Phối hợp nghiên cứu khả năng, giải pháp, các yêu cầu quản lý để cho phép các doanh nghiệp triển khai dịch vụ thông tin vô tuyến băng rộng trên các băng tần đã được cấp phép 2G; Tích cực triển khai nghiên cứu phân chia băng tần trên 470MHz phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Đã đề xuất phương án phân chia, cơ bản đã có giải pháp cụ thể và hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định. 
 
Cũng trong năm qua, công tác phối hợp trong xử lý can nhiễu ngày càng chặt chẽ, không xảy ra những vụ vi phạm nghiêm trọng. Các đơn vị trong Ủy ban tần số đã tổ chức phối hợp tốt trong việc kiểm soát xác định nguồn can nhiễu, xử lý hiệu quả can nhiễu có hại liên quan đến các khối kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong năm 2014, 105 vụ can nhiễu có hại được xử lý dứt điểm, trong đó các đơn vị đã phối hợp xác minh nguồn nhiễu, xử lý kịp thời 03 vụ can nhiễu liên quan đến các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng (bảo đảm bay), an ninh, dân sự.
 
Năm 2015, Ủy ban tập trung  đẩy mạnh công tác triển khai thực thi Luật Tần số vô tuyến điện và công tác quy hoạch tần số. Nghiên cứu xu hướng công nghệ và băng tần cho phát thanh số, truyền hình di động trên thế giới, khả năng triển khai ở Việt Nam. Phối hợp xử lý can nhiễu có hại liên quan đến 3 khối dân sự - an ninh - quốc phòng.  Phối hợp kiểm soát các tần số phục vụ mục đích an toàn, cứu nạn, kiểm soát phát hiện các vi phạm về tần số vô tuyến điện, ngăn ngừa can nhiễu.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện cho biết, Ủy ban đã tích cực triển khai đạt kế hoạch và hiệu quả chương trình công tác năm 2014. Cụ thể, Bộ Công an đã từng bước đi vào quản lý có đầu mối, thống nhất việc sử dụng tần số trong lực lượng theo đúng tinh thần, quy định của Luật tần số vô tuyến điện; việc phân chia tần số giữa dân sự, an ninh, quốc phòng dải 470-10700 MHz đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đã có giải pháp phân chia; vấn đề phối hợp giữa dân sự, quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh, việc phân chia tần số giữa không quân và các doanh nghiệp di động được triển khai cụ thể; nhiều vụ can nhiễu được giải quyết có sự phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và lực lượng hải quan ở các cửa khẩu; vấn đề chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện tiếp tục được quan tâm và triển khai với nhiều nội dung cụ thể.
 
Về xu hướng và yêu cầu đặt ra cho Ủy ban Tần số trong năm 2015 và năm tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, nhu cầu sử dụng các hệ thống vô tuyến điện trong dân sự cũng như phục vụ quốc phòng an ninh ngày càng tăng, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa các ngành và lĩnh vực. Xu hướng chuyển đổi công nghệ từ tương tự sang số, từ băng hẹp sang băng rộng để đáp ứng không chỉ nhu cầu chất lượng thông tin cao hơn: ví dụ như di động băng rộng, truyền hình độ phân giải cao, radar, dẫn đường thế hệ mới. Sự hội nhập ngày càng cao dẫn đến việc tuân thủ các quy định quốc tế về tần số vô tuyến điện ngày càng chặt chẽ, một mặt để hạn chế can nhiễu, một mặt để giảm giá thành thiết bị nhờ ưu thế quy mô thị trường.
 
Do đó, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho Ủy ban trong thời gian tới là phải có sự phối hợp quản lý tần số tốt hơn giữa dân sự, quốc phòng và an ninh, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến quá trình sử dụng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng tần số của các lĩnh vực, không gây can nhiễu lẫn nhau, đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số cao nhất. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến sử dụng trong cả ba lĩnh vực nhằm hạn chế can nhiễu, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số. Đây là yêu cầu mà Luật Tần số đặt ra. Hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết bị vô tuyến sử dụng trong dân sự, quốc phòng, an ninh cần được hoàn thiện. Cần bám sát xu hương công nghệ, quy định trong nước và quốc tế về tần số trong chuẩn bị đầu tư thiết bị vô tuyến điện trên nguyên tắc phù hợp với các quy hoạch tần số. Tận dụng tối đa hạ tằng vô tuyến sẵn có nếu điều kiện cho phép. Tăng cường công tác đăng ký tần số quốc tế và công tác tham gia bảo vệ lợi ích quốc gia về tần số vô tuyến điện tại các diễn đàn quốc tế nhằm đóng góp cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung, đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên tần số trước mắt và lâu dài....
 
Về nhiệm vụ công tác năm 2015 và các kiến nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thống nhất với kế hoạch công tác mà Văn phòng Ủy ban, Tiểu ban Quy hoạch và Tiểu ban phối hợp xử lý can nhiễu đã đề xuất, trong đó lưu ý tập trung các nội dung: Thứ nhất là, hoàn thành việc phân chia băng tần dải 470-10700 MHz trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý 2 năm 2015, phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ an ninh và quốc phòng; Thứ hai là, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định 137/2007/QĐ-TTg và các văn bản liên quan đến thông tin trên biển để có sự phân công thống nhất giữa các bộ, ngành; Thứ ba là, có kế hoạch phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác tổ chức phối hợp kiểm soát, xử lý can nhiễu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện cho các sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước trong năm 2015; Thứ tư là, chuẩn bị tốt và tham gia bảo vệ có kết quả các lợi ích quốc gia về tần số tại Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2015.
 
Về các kiến nghị, Bộ trưởng nhất trí với các kiến nghị của Văn phòng Ủy ban, Tiểu ban Quy hoạch và Tiểu ban phối hợp xử lý can nhiễu, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lưu ý chỉ đạo các đơn vị mua sắm, trang bị thiết bị vô tuyến điện phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam./.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chúc Tết công an tỉnh Đồng Tháp và cơ quan đại diện công an Việt Nam tại nước
CHDCND Lào thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại Hội nghị
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bức ảnh Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng Tổng bí thư Đỗ Mười và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro tháng 12/1995 do đích thân Bộ trưởng chụp.
 
img
 
img
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Lãnh đạo Bộ Công an những bức ảnh do đích thân Bộ trưởng chụp
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng bộ sưu tập tem bưu chính về Quân đội nhân dân Việt Nam cho Lãnh đạo Bộ Quốc phòng
 
img
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top