Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Thứ năm, 23/12/2021 15:16

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu Trung ương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) và các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

vovanthuong-1640243666533.jpg

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tạo những dấu ấn nổi bật.

 

Quang-canh-2-1640243491447.jpg 
Quang cảnh Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp trong năm 2022, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương kết quả toàn ngành Tuyên giáo đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục và yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả, uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý toàn ngành phải kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ, phấn đấu thực hiện đạt bằng được mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ.

Đồng chí nhấn mạnh: "Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, phải gương mẫu, tự giác làm trước; tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt, tại sao lại như vậy, trên cơ sở đó tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục, tránh qua loa, hình thức, chiếu lệ, xuê xoa, nể nang; ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm, phê bình để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với động cơ không trong sáng".

Đối với Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả gắn với các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí yêu cầu toàn ngành quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác văn hóa; tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh, trước hết trong các tổ chức Đảng và Nhà nước, trong các đoàn thể quần chúng và trong từng gia đình.

 

Nguyen-Trong-Nghia-1640243502358.jpg 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2022.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022, năm được coi là bản lề, then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; công tác lịch sử Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng các hoạt động văn hóa-văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác khoa giáo; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top