Hội nghị thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ tư, 13/03/2013 08:23

Chiều ngày 12/3/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các Thứ trưởng Trần Đức Lai, Đỗ Quý Doãn, Nguyễn Thành Hưng, đại diện các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, Đoàn Thanh niên của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Trần Đức Lai – Trưởng Ban chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 của Bộ đã chủ trì hội nghị. Hội nghị được diễn ra qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 3 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

img

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã khẳng định sau hai tháng triển khai, mặc dù thời gian lấy ý kiến tương đối gấp song toàn ngành đã tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ, rộng khắp, đúng tiến độ kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Bộ đã thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng được giao là phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến góp ý về dự thảo trong toàn ngành với những nội dung rất cụ thể. Theo báo cáo chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đều cơ bản đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố; đồng thời có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết góp phần hoàn thiện một bản Hiến pháp chất lượng, thể hiện được ý chí của nhân dân. Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tại hội nghị tập trung làm tốt việc phát huy tinh thần tập thể, trí tuệ, tâm huyết trong xây dựng và đóng góp ý kiến vào dự thảo; có thể góp ý về toàn bộ nội dung hoặc từng phần mà mình quan tâm, tâm đắc nhất. Về công việc trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị tiếp tục xác định việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên từ nay đến 30/9/2013; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đăng tin, bài làm rõ những nội dung của dự thảo làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của dự thảo để từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động và kịp thời phát hiện, phối hợp với các ban, ngành có liên quan, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lợi dụng việc góp ý vào dự thảo để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe trình bày nội dung báo cáo góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hội nghị cũng nghe tham luận của một số đơn vị gồm Cục Xuất bản, Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Khoa học công nghệ, cơ quan của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Kế hoạch Tài chính, Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Bộ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu được yêu cầu cho ý kiến về từng chương, điều, khoản cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 qua việc điền thông tin vào văn bản mẫu và cho ý kiến cụ thể vào từng điều ngay tại hội nghị hoặc qua email trước ngày 14/3/2013.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phát biểu đánh giá cao công tác tổ chức lấy ý kiến của Bộ là rất bài bản, thực chất, đúng chỉ đạo thông qua việc lấy ý kiến từ cơ sở, tổng hợp, thảo luận. Các đại biểu có nhiều ý kiến rất xác đáng, đề nghị cần bổ sung thêm vào báo cáo tổng hợp của Bộ. Dự thảo báo cáo của Bộ đạt yêu cầu, tuy nhiên, báo cáo phần nhiều vẫn bình luận, do đó cần tập trung bổ sung thêm các kiến nghị như ý kiến các đơn vị phát biểu tại hội nghị này. Ông Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị Bộ cần tập trung góp ý kiến sâu hơn về lĩnh vực được phân công đồng thời là thế mạnh của Bộ như về công nghệ thông tin, truyền thông và cần tập trung hơn về thể chế của chính phủ, tổ chức bộ máy nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu kết luận hội nghị nhận định hội nghị đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Các đại biểu đã nêu ra các ý kiến có trách nhiệm, tâm huyết. Theo các ý kiến tại hội nghị, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về cơ bản đã hoàn thiện được một bước các thể chế cơ bản về đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Quy trình xây dựng và thông qua Dự thảo Hiến pháp đã đảm bảo tôn trọng và khẳng định bản chất của chế độ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị thời gian tới vẫn tiếp tục tập hợp ý kiến góp ý của nhân dân, gửi về tổ giúp việc của Ban chỉ đạo của Bộ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục công tác truyền thông tuyên truyền cho việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
 

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu kết luận hội nghị

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top