Hội nghị tập huấn kỹ năng báo cáo và thuyết trình cho báo cáo viên pháp luật

Thứ năm, 07/11/2013 09:55

Để hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam, sáng ngày 07/11/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng báo cáo và thuyết trình pháp luật. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các báo cáo viên pháp luật của Bộ.

img

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để từ một ngày dần dần đến tất cả các ngày còn lại trong năm đều là ngày pháp luật. Ngoài ra, Ngày pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với việc thi hành pháp luật, tổ chức Ngày pháp luật nhằm động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng, thống nhất, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nền hành chính trong sạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

Năm 2013 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật với quy mô rộng lớn, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đồng thời, đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, Ngày Pháp luật năm 2013 có ý nghĩa quan trọng, trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong phạm vi toàn quốc, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn kỹ năng báo cáo và thuyết trình cho báo cáo viên pháp luật của Bộ và các cán bộ công chức ở các đơn vị thuộc Bộ với hai nội dung chính là: hướng dẫn kỹ năng báo cáo và hướng dẫn kỹ năng thuyết trình nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ. Để hướng dẫn các nội dung này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Phán, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tới giảng bài và chia sẻ kinh nghiệm cho hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, công bằng, thống nhất, xây dựng nền hành chính trong sạch, đồng thời còn góp phần đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị lần này của Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những hành động hưởng ứng, chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2013. Hội nghị cũng là cơ hội cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông được củng cố, nâng cao kiến thức về kỹ năng báo cáo và thuyết trình…

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top