Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019

Thứ năm, 28/11/2019 10:48

Sáng ngày 28/11/2019, tại TP. Hải Phòng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

20191128-l10.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong thời gian qua, đã có nhiều văn bản quan trọng về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước được ban hành như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập....

20191128-11.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) nhấn mạnh: Công tác cán bộ của Bộ TT&TT thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT còn chưa thực sự làm tốt công tác này, việc thực hiện tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đôi khi còn lúng túng, chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
 
Cũng theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trong bối cảnh hiện nay, để phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ tiếp tục cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực thực hiện. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này thì cần thiết phải nâng cao nhận thức của người đứng đầu và chất lượng tham mưu của đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ các cấp.
 
Do vậy, Vụ Tổ chức cán bộ, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ đã đề xuất tổ chức việc tập huấn hàng năm nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác cán bộ để nâng cao chất lượng của công tác tổ chức cán bộ. Mặt khác, thông qua các Hội nghị tập huấn này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng như các cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có sự thống nhất trong nhận thức và hành động đối với việc thực hiện công tác cán bộ, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.
 
Theo kế hoạch, đợt tập huấn này, các học viên sẽ được giảng viên tập trung hướng dẫn, tìm hiểu sâu về công tác công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kiểm soát quyền lực; việc triển khai thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo các quy định mới tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Thông tư số 03/2019/TT-BNV và công tác tinh giản biên chế./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top