Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2013

Thứ tư, 18/09/2013 16:35

Sáng 18/9/2013, tại trụ sở Bộ, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Lai - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Như Uyên - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Do vậy, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý của Bộ tiếp tục được duy trì tốt, nhiều mặt có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển.

Về công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng: Đảng ủy luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Ngành; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh và ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”  của các thế lực thù địch.

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời ban hành Chương trình hành động số 652-CTr/ĐU ngày 20/3/2013 và Chương trình hành động số 759-CTr/ĐU ngày 28/8/2013 về việc thực hiện Nghị quyết.

Công tác thông tin thời sự thường xuyên được cấp ủy quan tâm, tuyên truyền, phổ biến tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Bộ Thông tin và Truyền thông dần trở thành nền nếp, lôi cuốn sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Đảng ủy luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4; tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chính trị năm 2013; chỉ đạo kiện toàn Đảng ủy trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn; Chi ủy Cục Xuất bản và Chi ủy Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin  điện tử.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1982 của cán bộ, đảng viên theo đúng Chỉ thị số 22-CT/TƯ ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết  số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy đã tiến hành sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chương trình công tác hàng tháng của Ban Thường vụ được phổ biến đến từng chi bộ; góp phần định hướng hoạt động cho từng cấp ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Đảng bộ đã kết nạp 72 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 48 đảng viên dự bị; cử 18 cán bộ tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 81 đảng viên dự bị và 65 đối tượng; cử 25 cán bộ, đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức và tổ chức trao tặng 9 Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 9 đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, giáo dục đối với những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên nhất là ở những nơi, những lĩnh vực công tác dễ có điều kiện phát sinh tiêu cực như tài chính, đầu tư, xây dựng, cấp phép, tiếp nhận, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… Trong 9 tháng qua, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 2 Chi bộ, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 5 Đảng bộ và Chi bộ.

 Đẩy mạnh công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là triển khai thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống Chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TƯ ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐTNB ngày 08/8/2013 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ III (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn; đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: Tại một số tổ chức cơ sở đảng việc sinh hoạt Chi bộ chưa đảm bảo nền nếp, cá biệt có Chi bộ tổ chức sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định; nội dung sinh hoạt Chi bộ chưa thực sự đổi mới, tính chiến đấu, tính giáo dục chưa cao; việc xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm so với yêu cầu…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy đồng tình với dự thảo báo cáo công tác đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị cần làm tốt những việc sau: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy nhanh tiến độ công việc và đảm bảo chất lượng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả gắn sinh hoạt của Chi bộ đảng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương Đảng (khóa XI); tăng cường kiểm tra, giám sát trong từng Chi bộ, Đảng bộ; tăng cường công tác thông tin thời sự, chính trị ... Chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ triển Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ III (nhiệm kỳ 2013-2018) đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn, đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông …
 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top