Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 16/07/2013 07:29

Chiều 15/7/2013, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Đảng bộ và Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến dự và chủ trì, về phía các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gồm: đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I - cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Trác, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I - cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông có: Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Đức Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ trực thuộc; Các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Ban Tham mưu của Đảng ủy; và các đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, các đồng chí được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành tiếp tục tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng ủy luôn quan tâm giáo dục công tác chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển thực hiện các Nghị quyết của Đảng,cụ thể tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) cho 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; Phối hợp với Ban cán sự Đảng tổ chức thông báo nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XI).

Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến tới 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ về những diễn biến phức tạp diễn ra trên Biển Đông trong thời gian gần đây; cũng như tình hình thời sự quốc tế, thời sự trong nước nhằm tạo sự hiểu biết, thống nhất chung trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 651-KH/ĐU ngày 20/3/2013 về triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân.

Đảng ủy luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch số 631-KH/ĐU ngày 25/01/2013 của Đảng ủy Bộ về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ"... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, đảng viên....
 
Về công tác xây dựng Đảng: Sáu tháng qua, Đảng bộ đã kết nạp 56 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 35 đảng viên dự bị; cử 05 cán bộ tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 81 đảng viên dự bị và 65 đối tượng, cảm tình Đảng; cử 25 cán bộ, đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức. Đến nay, hầu hết đảng viên là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, của tổ chức đoàn thể đã và đang học lý luận chính trị cao cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ cần quan tâm khắc phục những tồn tại hạn chế như: việc sinh hoạt chi bộ tại một số tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo nền nếp; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thực sự đổi mới, tính chiến đấu, tính giáo dục chưa cao.Việc xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm so với yêu cầu...

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 640-NQ/ĐU ngày 20/02/2013 của Đảng ủy Bộ về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, trong 6 tháng cuối năm đảng ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm.
 
img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những thành tích khá toàn diện của Đảng bộ trong 6 tháng qua, với những kết quả nổi bật. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông hoạt động tích cực, hiệu quả, đặc biệt là doanh nghiệp thông tin và truyền thông tiếp tục tăng trưởng; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực; công tác bồi dưỡng, cập nhật thông tin và kiến thức quản lý cho cán bộ, đảng viên được chú trọng.

Bộ trưởng nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong 6 tháng còn lại của năm 2013: Một là, Đảng ủy cần tập trung triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hai là, tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện chương trình công tác của Bộ trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông…theo đúng Chỉ thị số 36/CT-BTTTT ngày 24/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo cho thị trường Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát triển bền vững; gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và từng đảng viên. Bốn là, chủ động xây dựng phương án tổ chức các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cho phù hợp với Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông khi được Chính phủ ban hành. Chú trọng xây dựng phương án kiện toàn cấp ủy các cấp nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ. Tiếp tục quan tâm đổi mới sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng. Tập trung chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức thành công Đại hội Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thay mặt lãnh đạo Bộ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" cho đồng chí Nguyễn Hữu Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" cho đồng chí Nguyễn Hữu Chiến

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2012 cho 9 tập thể và 13 cá nhân của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông
 
img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trần Hồng Hà tặng Bằng khen Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 9 tập thể
 
Trao tặng huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ.
 
img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Trần Đức Lai trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí

Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top