Hội nghị Rà soát đánh giá mô hình tổ chức quản lý nhà nước ngành TT&TT

Thứ sáu, 07/01/2011 15:16

Sáng ngày 7/1/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Rà soát đánh giá mô hình tổ chức quản lý nhà nước ngành TT&TT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và 63 Sở TT&TT trên toàn quốc.

img

Hội nghị được tổ chức để rà soát đánh giá mô hình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành TT&TT trong giai đoạn 2007-2010. Dự thảo báo cáo tổng kết quá trình rà soát đã nhận định: việc thành lập Bộ TT&TT đã thể hiện sự bắt kịp của quản lý nhà nước với xu thế phát triển hội tụ công nghệ thế giới. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công rõ ràng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ đã thực sự là tổ chức tham mưu, giúp việc đắc lực cho Bộ trưởng. Công tác quản lý nhà nước về TT&TT ngày càng được tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Hiện nay Bộ đã có 33 đơn vị trực thuộc, bao gồm 19 tổ chức hành chính và 14 đơn vị sự nghiệp. Giữa Bộ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị được thực hiện phân cấp thẩm quyền tối đa, đảm bảo gắn thẩm quyền với trách nhiệm. Để tiếp tục hoàn thiện bộ máy, hiện nay Bộ đang xây dựng đề án thành lập thêm Cục Thông tin cơ sở, Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Trường Đại học TT&TT quốc gia. Tại các địa phương, về cơ bản, các Sở TT&TT đã được bổ sung nhân sự, kiện toàn tổ chức. Công tác quản lý nhà nước tại địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Các Sở TT&TT đã phát huy  tốt vai trò là tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước về TT&TT tại địa phương, góp phần vào ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương.

 Bên cạnh những điểm mạnh của mô hình tổ chức thời gian qua, dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như: việc xử lý công việc của các cơ quan chức năng còn chậm, một số cơ quan báo chí, xuất bản còn vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các doanh nghiệp chưa phối hợp tốt dùng chung hạ tầng mạng, cạnh tranh giữa doanh nghiệp điện thoại di động còn thiếu lành mạnh, quy hoạch hạ tầng viễn thông ở các tỉnh, thành phố còn chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức...

 Hội nghị đã nghe tham luận của các Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, An Giang, Trà Vinh, Thái Nguyên, Bình Định, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng... về những vấn đề sau: hoàn thiện mô hình của Bộ với đề án thành lập các đơn vị mới; mô hình các Sở TT&TT tại địa phương; mô hình đài PTTH các địa phương xã phường, thị trấn; bộ phận trung tâm thông tin tại các Sở; điểm bưu điện văn hóa xã; cổng thông tin điện tử tại địa phương; các nội dung cần phân cấp giữa Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, giữa các vụ, giữa lãnh đạo các cục, vụ, viện và các phòng ban chuyên môn; phân cấp chức năng nhiệm vụ giữa Bộ TT&TT và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tại cơ sở (cấp huyện); cán bộ chuyên trách CNTT tại các huyện, xã; tăng cường gắn kết giữa các cục, vụ với Sở TT&TT tại các địa phương...

 Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp khẳng định những ưu điểm của mô hình tổ chức quản lý nhà nước hiện nay là cơ bản, những hạn chế là thứ yếu và dễ khắc phục. Bộ trưởng chỉ đạo cần hoàn chỉnh mô hình quản lý nhà nước 4 cấp, quan tâm tổ chức lại phòng chuyên môn ở cấp huyện. Bộ trưởng cam kết sẽ nghiên cứu vấn đề phân cấp, cơ chế giải quyết vấn đề biên chế để có cán bộ chuyên môn đặc biệt là cán bộ CNTT giỏi. Bộ trưởng giao Cục Ứng dụng CNTT chủ trì xây dựng  đề án chính sách cán bộ CNTT...  Bộ trưởng cũng đề nghị các Sở có kiến nghị nhưng chưa được trình bày tại hội nghị do thời gian có hạn thì nhanh chóng gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/1/2011 để hoàn chỉnh báo cáo trình Chính phủ đúng thời gian. 
 

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top