Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Thứ năm, 28/04/2022 22:25

Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW , Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ; triển khai Hướng dẫn 02 quy hoạch cấp ủy của Đảng ủy Bộ TT&TT.

20220428-l0.jpg

Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghịcó đồng chí Phạm Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ”.

20220428-l2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phan Tâm nêu rõ: Việc làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ là hết sức cấp thiết đối với ngành Thông tin và Truyền thông nói chung và Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng. Ngành Thông tin và Truyền thông đang lĩnh trọng trách xây dựng hạ tầng mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong không gian mới, không gian số, với rất nhiều nhiệm vụ mới đầy khó khăn và thách thức.

“Kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với ngành Thông tin và Truyền thông là rất lớn, nhưng thực tế, ngành Thông tin và Truyền thông nói chung và Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng đang thiếu hụt rất nhiều cán bộ, một trong những nguyên nhân chính đó là chúng ta chưa làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý theo kịp nhu cầu phát triển”, đồng chí Phan Tâm nhấn mạnh.

20220428-l4.jpg

Đồng chí Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ V (Ban Tổ chức Trung ương) đã quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW, Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ.

Căn cứ Hướng dẫn 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 14/4/2022, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ĐU Hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

20220428-l5.jpg

Đồng chí Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

20220428-6.jpg

Đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) giới thiệu dự thảo

Hướng dẫn của quy hoạch lãnh đạo, quản lý.

20220428-l3.jpg

Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT Mai Anh Chung hướng dẫn 02 quy hoạch cấp ủy của Đảng ủy Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ V (Ban Tổ chức Trung ương) đã quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW, Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ; Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến triển khai Hướng dẫn 02 quy hoạch cấp ủy của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; Giới thiệu dự thảo hướng dẫn của quy hoạch lãnh đạo, quản lý do lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ truyền đạt.

Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top